Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lägenheten Lugnet

Lägenheten Lugnet tillhörde från början landshövdingen i Uppsala. År 1922 övertog dåvarande fångvårdsstyrelsen byggnaden, som fick tjäna som bostad åt direktören för fängelset på Dag Hammarskiölds väg.

Lägenheten Lugnet ligger på von Kraemers väg 8 och 10 i stadsdelen Kåbo. Huvudbyggnaden har felaktigt kallats Drottning Kristinas jaktstuga. Om drottningen haft en stuga i närheten av Uppsala slott lär det knappast ha varit denna eftersom den uppfördes under 1700-talet första hälft. Lägenheten Lugnet användes under en stor del av 1900-talet som bostad åt fängelsedirektören.

Lägenheten Lugnet har genomgått en del förändringar genom åren, men den äldre fasta inredningen finns delvis bevarad. Till huvudbyggnaden hör också en stor trädgård som 2008 genomgick en större restaurering.

Lilla Lugnet och stallängan

Intill huvudbyggnaden finns ett mindre bostads- och ett uthus, kallat Lilla Lugnet, som också ingår i byggnadsminnet. Huset är ett envåningshus, klätt med rödfärgad panel. I närheten av lägenheten Lugnet finns en stallänga, uppförd för att ersätta det gamla landshövdingestallet på Övre Slottsgatan, som rivits för att ge plats åt Carolina Rediviva i början av 1800-talet.

Varför är Lägenheten Lugnet byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Lägenheten Lugnet handlar det framför allt om att:

  • Lägenheten Lugnet är uppförd i karolinsk stil med valmat tak, rödfärgad stående panel och med en halvvåning ovanför bottenvåningen, en stil som blev förebild för nationalromantikens villabebyggelse på 1910-talet.
  • De två byggnaderna inom fastigheten är spår av den tid då hela området i och kring Blåsenhus präglades av trädgårdsanläggningar, nära sammankopplade med slottet och landshövdingens verksamhet.
  • På samma tomt, fast vinkelrätt placerat, fanns en timrad envåningsbyggnad som enligt folklig tradition ska ha använts av drottning Kristina som jaktstuga eller jaktslott.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: von Kraemers allé 8 och 10, Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken:
Byggt: Under 1700-talets andra hälft
Ägare: Akademiska Hus AB
Skyddsår: 1935, 1995
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 496.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss