Linnés Sävja

Gården inköptes av botanikern och Uppsalaprofessorn Carl von Linné år 1758. Samma år förvärvade han även den mer kända gården Hammarby.

Linnés Sävja ligger intill Sävja kyrka ca fem kilometer sydost om Uppsala. Gården inköptes av botanikern och uppsalaprofessorn Carl von Linné år 1758. Förutom huvudbyggnaden finns på gårdstomten två flyglar och den så kallade Linnés studerkammare som flyttades till platsen 1940. Intill tomten ligger en drängstuga, en förrådsbyggnad och ett stall/fårhus.

Carl von Linné (Linné online, Uppsala universitet) Länk till annan webbplats.

Huvudbyggnaden

När Linné köpte Sävja bestod huvudbyggnaden troligen bara av den nuvarande västra delen, som möjligen härstammar från 1600-talet. Linné lät bygga till huset med en loftbod. Från loftbodens bottenvåning leder en trappa leder upp till två små rum på övervåningen.

Huset, byggt av timmer, putsades vit år 1860. På 1880-talet genomfördes en ombyggnad av huset, då bland annat en glasveranda tillkom. Troligtvis var det då som utrymmet under loftgången byggdes för med en vägg som gör att loftgången nu inte syns utifrån. Glasverandan togs bort vid en stor renovering på 1930-talet, då byggnaden till stor del återställdes i det skick den haft på Linnés tid.

Övriga byggnader

I slutet av 1800-talet revs de ekonomibyggnader, som då omgärdade gården och de två flyglarna uppfördes i stället. Drängstugan, förrådshuset, stallet och fårhuset är alla byggda på 1800-talet. Linnés studerkammare hör inte till den ursprungliga miljön på Sävja, utan flyttades hit från Celsiusgården i Uppsala år 1940. Huset har sedan dess kallats Linnés studerkammare.

Varför är Linnés Sävja byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Linnés Sävja handlar det framför allt om att:

  • Huvudbyggnadens tillbyggnad med loftgång ger en uppfattning om en på 1700-talet i Uppsala vanligt förekommande byggnadstyp.
  • Även om flertalet byggnader tillkommit under 1800-talet ger kombinationen av olika byggnader en helhetsbild av hur en gård i Uppland kan ha sett ut på 1700-talet.
  • Huset har ägts och bebotts av Carl von Linné och har därför en central roll i idé- och lärdomshistorien. Ett ditflyttat hus har enligt traditionen använts av Linné som studerkammare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss