Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utö hus

Utö hus är ett av Sveriges bäst bevarade medeltida stenhus. Byggnaden är en senmedeltida så kallad enkelhusborg, det vill säga en borg där den murade byggnaden i sig utgör hela borganläggningen. Utö hus uppfördes troligen under 1400-talet för släkten Schack.

Sätesgården Utö är känd sedan medeltiden. Gården finns omnämnd redan i början av 1400-talet. Den första kända ägaren var Gjord Persson Schack. Han var svåger med Jakob Ulfsson, ärkebiskop i Uppsala stift 1469–1515 och en av de drivande krafterna bakom grundandet av Uppsala universitet.

Försvar och representation

De senmedeltida borgarna som byggdes i Sverige var ofta ganska svagt befästa. De representativa funktionerna var troligen minst lika viktiga. De som lät uppföra byggnaderna var mäktiga släkter med stora jordinnehav.

Utö hus har en rektangulär grundplan, trappgavlar och en högt belägen ingång. Byggnaden består av en källarvåning, två hela våningsplan och två vindsvåningar. Bottenvåningen består av sju rum och en förstuga. Övriga våningsplan är oinredda. Den nuvarande rumsindelningen, fönstren och trappstegsgavlarna tillkom troligen vid en ombyggnad under 1600-talet.

Från sätesgård till sädesmagasin

I början av 1600-talet förenades Utö hus med Grönsöö gård när riksrådet, senare rikskanslern Johan Bengtsson Skytte (1577–1645), gifte sig med Maria Näf, dotter till ägaren av Grönsöö, Jacob Näf (död 1598). Därmed förlorade Utö hus sin karaktär av sätesgård. Efter en reparation på 1740-talet var huset tidvis bebott, men på 1840-talet gjordes det om till magasin. Utö hus donerades år 1937 till Vitterhetsakademin av fru Alice von Ehrenheim på Grönsöö slott.

Varför är Utö hus byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Utö hus handlar det framför allt om att:

  • Utö hus är ett av Sveriges bäst bevarade medeltida stenhus byggt för både försvar och representation.
  • Utö hus speglar såväl det äldre medeltida systemet av frälsegods som det efterreformatoriska systemet av förläningar och sätesbildningar.
  • Utö hus och Grönsöö slott ligger på var sida om Grönsösundet, en av Mälarens tidigare tätt trafikerade farleder. Det finns en kulturhistorisk koppling dem emellan då Utö hus under lång tid tillhörde Grönsöögodset.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Södra delen av ön Arnö i Mälaren
Kommun: Enköping
Socken: Kungs-Husby
Byggt: Troligen under 1400-talet
Ägare: Statens fastighetsverk
Skyddsår: 1966, 1982
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 574.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss