Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Altomta gård

Altomta var ursprungligen en by med tre gårdar, som i början av 1760-talet inköptes av sjökaptenen och ostindienfararen Carl Gustav Ekeberg.

Carl Gustav Ekeberg var på sin tid en känd ostindienfarare. Under sina många resor samlade han in material åt Carl von Linné och andra naturvetenskapsmän. Efter att Ekberg hade köpt de tre gårdarna i Altomta sammanförde han dem till en stor gård. Här lät han uppföra den nuvarande huvudbyggnaden med dess fyra flyglar som troligen stod färdiga i början av 1770-talet. Ekeberg inspirerades sannolikt av de vid den här tiden ofta använda mönsterritningar, som fortifikationskaptenen och arkitekten Carl Wijnblad givit ut år 1755 i boken "Ritningar på fyratio wåningshus af sten, och trettio af trä".

Carl Gustav Ekeberg (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats.

Gård med flera byggnader

Från landsvägen leder en allé upp till Altomta gård, där huvudbyggnaden, ett magasin, två bostadshus och ett brygghus/bagarstuga ligger runt en gårdsplan. Till gården hör även ett uthus från 1800-talets andra hälft och en lekstuga från år 1912. I gårdens närhet finns ett område med ädla lövträd och ett gravfält.

Huvudbyggnaden är uppförd i två hela våningar, byggd i timmer och täckt av ett brutet tak. Den stora öppna verandan i två våningar på husets framsida tillkom vid sekelskiftet 1900. Magasinsbyggnaden, de två bostadshusen och brygghuset/bagarstugan är uppförda i en våning, byggda i timmer och rödfärgade. Alla byggnader utom brygghuset är klädda med panel.

Interiör

Salen i huvudbyggnadens bottenvåning, "Ekebergska rummet", har en i det närmaste orörd inredning från 1760-1770-talen med ursprunglig färgsättning och bevarade snickerier och kakelugn. Här finns också sju oljemålningar från tiden, infällda i väggpanelerna. Målningarna avbildar händelser och platser från kapten Ekebergs många resor till sjöss.

Huvudbyggnadens förstuga är liksom salen oförändrad sedan byggnadstiden. Övervåningen står helt orörd sedan sekelskiftet år 1900 med inredningar från 1700-, 1800- och början av 1900-talet. Flygelbyggnaderna är till stor del oförändrade både in- och utvändigt.

Varför är Altomta gård byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Altomta gård handlar det framför allt om att:

  • Altomta utgör en helhetsmiljö med mycket välbevarade byggnader både exteriört och interiört.
  • Gården minner om kapten Carl Gustav Ekebergs liv och insatser och betydelse i svensk idé och lärdomshistoria.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Cirka två mil norr om Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Byggt: Mitten av 1700-talet
Ägare: Privat ägo
Skyddsår: 1993
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 962.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss