Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förra vice Pastorshuset

Runt Uppsala domkyrka ligger flera byggnader med medeltida anor. En av dem är förra vice Pastorhuset. Byggnaden har haft många olika funktioner från medeltiden fram till idag.

Under medeltiden växte en omfattande bebyggelse fram runt Uppsala domkyrka. Bebyggelsen bestod av ett särskilt domkapitelhus, flera fristående kapell och bostäder för ärkebiskopen och kanikerna (medlemmar av domkapitlet). Dessutom användes området som begravningsplats fram till 1793. Delar av den medeltida bebyggelsen finns fortfarande kvar men i ett förändrat skick. Förra vice Pastorshuset är en av dessa byggnader. Husets kärna utgörs av ett torn (ej synligt idag) som ingick i den medeltida ringmuren runt domkyrkan. Byggnaden har två våningar som vetter mot Domkyrkoplan och tre våningsplan mot S:t Eriks gränd. Från början var byggnaden försedd med trappgavlar.

Under medeltiden användes förra vice Pastorshuset som kanikhus och under 1600-talet byggdes huset om till bostad för klockaren. 1702 härjade en stor brand i Uppsala som ödelade tre fjärdedelar av staden. Domkyrkan och området runt kyrkan skadades svårt.

Uppsala domkyrkas historia (Svenska kyrkans webbplats) Länk till annan webbplats.

Under 1730-talet genomgick förra vice pastorhuset en omfattande renovering. Huset breddades något mot S:t Eriks gränd och byggnaden fick sitt nuvarande utseende med putsad fasad. Troligtvis var det arkitekten vid Överintendentsämbetet Carl Hårleman som gjorde ritningarna till byggnaden. Stilen stämmer väl överens med övriga byggnader på platsen som han har ritat. Huset blev nu bostad åt en vice pastor och fick benämningen vice Pastorshuset. Byggnaden används idag som domprostens bostad.

Carl Hårleman (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet)
Länk till annan webbplats.

Varför är förra vice Pastorshuset byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För förra vice Pastorshuset handlar det framför allt om att:

  • En av Sveriges mest kända arkitekter Carl Hårleman har troligen stått för ritningarna till ombyggnaden av huset. Stilen och utseende är typiskt för svensk 1700-talsarkitektur, genom det återhållsamma formspråket med enkla lisener (vertikala band som delar in fasaden) och fönsteromfattningar.
  • Byggnaden är en del av den medeltida miljön på Domkyrkoplan. Den markerar plasten för den medeltida ringmuren och tydliggör därmed bokstavligt talat en av stadens innersta årsringar.
  • Byggnaden bidrar på ett omistligt sätt till den förtätade 1700-talsmijön i stadens religiösa centrum.
  • Det är ovanligt att en småskalig bebyggelse så nära inpå en katedral har bevarats. 1800-talets estetiska ideal var annars att rensa närmast en monumentalbyggnad av Uppsala domkyrkas mått.
  • Byggnaden har använts och används alltjämt av kyrkan, för olika ändamål sedan medeltiden och har därmed en lång kontinuitet i funktionen.
  • Till miljön på domkyrkoberget kan en rad specifika historiska händelser knytas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Domkyrkoplan 4, Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken:
Byggt: På medeltida grund
Arkitekt: Ombyggnad 1730, Carl Hårleman
Ägare: Uppsala kyrkliga samfällighet
Skyddsår: 1935, 2002
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 465.7 kB.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss