Domtrapphuset

Ett torn i den försvarsmur som löpte runt Uppsala domkyrka är kärnan i det som idag kallas Domtrapphuset och som anses vara stadens äldsta byggnad. Byggnaden uppfördes under medeltiden och förbinder Domkyrkoplan med Fyristorg via en trappa genom byggnaden.

Domtrapphuset ligger i det område av Uppsala som fortfarande bär tydliga och synliga spår av medeltiden. Gatunätet runt domkyrkoberget påverkades inte av 1643 års reglering utan har fortfarande kvar sin oregelbundna medeltida karaktär. Idag rymmer byggnaden bostäder, administrativa lokaler samt restaurang.

Hospital och studentarrest

I slutet av 1500-talet renoverades Domtrapphuset och skänktes av Per Brahe den äldre för att troligen användas som stadens hospital (sjuk- och fattigvårdsinrättning). Byggnaden skadades svårt i den stora stadsbranden 1702. En renovering utfördes slutligen under 1760-talet och då fick Domtrapphuset det utseende det har idag, med den krönande kupolen. Ritningarna utfördes av Carl Johan Cronstedt. På 1960-talet renoverades exteriören och tegelmurverket på tornets sydvästra fasad frilades.

Carl Johan Cronstedt (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats.

Ett av rummen i källaren ska ha använts som fängelse för studenter som hade begått mindre disciplinbrott. Fängelset gick under namnet ”Prubban” (Proban). Studentarresten flyttades från Domtrapphuset 1833.

Varför är Domtrapphuset byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Domtrapphuset handlar det framför allt om att:

  • Byggnaden har ett medeltida ursprung och lär vara Uppsalas äldsta byggnad med dekorativt lagda tegelförband, blinderingar (fingerad öppning i väggen) och spår efter byggnadsställningen i fasaden.
  • Ritningen till ombyggnaden utfördes av en av 1700-talets mest betydande arkitekter, Carl Johan Cronstedt.
  • Byggnaden är en del av den medeltida miljön på Domkyrkoplan. Den markerar plasten för den medeltida ringmuren och tydliggör därmed bokstavligt talat en av stadens innersta årsringar.
  • Byggnaden bidrar på ett omistligt sätt till den förtätade 1700-talsmijön i stadens religiösa centrum.
  • Det är ovanligt att en småskalig bebyggelse så nära inpå en katedral har bevarats. 1800-talets estetiska ideal var annars att rensa närmast en monumentalbyggnad av Uppsala domkyrkas mått.
  • Funktionen som torn i ett medeltida försvarsverk och kopplingen till Per Brahe den äldre och den eventuella användning som hospital ger huset ett kulturhistoriskt värde.
  • Till miljön på domkyrkoberget kan en rad specifika historiska händelser knytas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Domkyrkoplan 1–2
Kommun: Uppsala
Socken:
Byggt: Medeltiden
Arkitekt: Carl Johan Cronstedt gjorde ritningarna till renoveringen på 1760-talet
Ägare: Uppsala kyrkliga samfällighet
Skyddsår: 1935, 2002
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 637.7 kB.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss