Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Villa Göth

Villa Göth är en av få byggnader som har placerat Sverige på den internationella arkitekturhistoriens karta. När villan uppfördes 1950 liknade den ingenting annat som tidigare byggts i Uppsala. Byggnaden har kommit att bli symbol för den riktning inom arkitekturhistorien som kallas brutalism.

På Döbelnsgatan i stadsdelen Kåbo i Uppsala ligger Villa Göth. Villan ritades av arkitekterna Bengt Edman och Lennart Holm åt dåvarande chefen för Pharmacia, Elis Göth. De unga arkitekterna hade mycket strikta modernistiska principer och vände sig mot arkitektur som exempelvis var personlig, skapade känslor, gav associationer, var en lek med former och material eller innehöll dekorativa detaljer.

"The new brutalism"

Under 1950-talet blev begreppet "The new brutalism" i England namnet på en riktning inom den moderna arkitekturen. Men begreppet uppstod i Sverige och Villa Göth lär ha varit den byggnad för vilken begreppet myntades. Brutalismen sägs vara en reaktion mot 1940-talets arkitektur som präglades av nostalgiskt tillbakablickande. Brutalismen är inte bara en arkitekturstil, utan ett sätt att förhålla sig till arkitekturen. Man strävade efter att skapa enkla och funktionella byggnader, utan former som kunde ge associationer eller skapa känslor.

Varför är Villa Göth byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Villa Göth handlar det framför allt om att:

  • Villa Göth är en genomtänkt byggnad med en extrem arkitektur som skapades i opposition mot föregående decenniums tillbakablickande arkitektur.
  • Det var i och med denna villa som begreppet ”brutalism” myntades som beteckning för en byggnadsstil.
  • Villa Göth är än så länge ett av få modernistiska byggnadsminnen i länet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Döbelnsgatan (Kåbo, Uppsala)
Kommun: Uppsala
Socken:
Byggt: 1950
Arkitekt: Bengt Edman och Lennart Holm
Ägare: Privat ägo
Skyddsår: 1995
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 532.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss