Storjungfruns fyrplats

Fyrhamnen på ön Storjungfrun. Foto: Andreas Håberg, Söderhamns kommun

Fyrhamnen på ön Storjungfrun. Foto: Andreas Håberg, Söderhamns kommun

Söderhamn har en vacker skärgård med omkring 500 öar. Den största av dem är Storjungfrun som ligger i den södra delen av skärgården. Det är en säregen ö, till största delen bevuxen med barrskog. Stränderna är på de flesta håll blockiga och otillgängliga men det finns en sandstrand och en fin klapperstenstrand på ön. Det finns även en mindre gästhamn.

Den äldsta bebyggelsen på Storjungfrun, ett par sjöbodar och öns kapell kan vara från 1600-talet. Det finns även ett par äldre fiskarstugor. På fyrudden finns nyare fiskarbebyggelse.

Storjungfruns fyr byggdes 1839 enligt en dansk stenkolsbesparande konstruktion, den så kallade Löwenörns konstruktion. Den var den sista stenkolseldade fyren som byggdes i Sverige. I övriga landet hade man redan övergått till att utrusta fyrarna med oljelampor, linser och reflektorer. Fyren byggdes också om efter bara fjorton år, 1853 till en linsfyr av den typen. Det putsade fyrtornet av sten, som fortfarande är i bruk, byggdes 1923.

Statligt byggnadsminne

Byggnader som ägs av staten kan inte skyddas som byggnadsminne av länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen. I stället är det regeringen som beslutar om byggnadsminnesförklaring enligt Förordningen om statliga byggnadsminnen. Riksantikvarieämbetet har tillsynsansvaret över de statliga byggnadsminnena. I Gävleborgs län finns fem statliga byggnadsminnen.

Den övre delen av fyren är målad svart medan mellanpartiet och den nedre delen är vit.

Foto: Andreas Håberg, Söderhamns kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Statligt byggnadsminne: 1935
Typ av bebyggelse: Fyr
Ägare: Staten
Förvaltare: Statens fastighetsverk

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss