Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bönans fyr- och lotsplats

Böna fyr

Bönan är sedan gammalt en fyrplats där både lots- och tullstation funnits. Platsen är strategiskt vald, just där farleden in till Inre fjärden och Gävle hamn börjar. Fyrplatsen var från början en liten holme som bands samman med fastlandet med en smäcker träbro. Bönans fyr byggdes 1840.

Bönan växte under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet ut till ett stort fiskeläge. Redan på 1700-talet hade tullen sin tullstation och tulljakt här ute. Kuststationeringen upphörde vid 1900-talets början.

Även lotsarna var bofasta i Bönan vid 1700-talets början. Dessa var väl bekanta med farlederna och kunde hjälpa fartygen in till Gävle hamn. 1725 finns det belägg för att det fanns fem lotsar i Gävlefjärden. 1822 inrättades en lotsstation på Limön, vilken flyttades till Bönan 1912.

Kajen uppfördes 1921 och det nuvarande uppassningshuset byggdes 1948, men har senare byggts både om och till. En av sjöräddningssällskapets båtar var stationerad i Bönan till andra världskriget, därefter övertogs uppgiften av lotsarna. Under 1960-talets mitt var antalet lotsningar som störst, närmare 6000 per år. Än idag är lotsplatsen i full verksamhet.

Fyren

Fyrtornet är byggt av trä med fyrbåken placerad 19,9 meter över havet. Dit upp leder en 73 trappsteg lång trappa. Fyren var fotogendriven och ljuset förstärktes med hjälp av fyra reflektorer. År 1920 släcktes fyren och ersattes med en ny agafyr i närheten av den gamla. Denna elektrifierades i början av 1950-talet.

Fyrmästarens bostad om ett rum och kök är sammanbyggd med fyrtornet. Fyrvaktaren bodde i en mindre stuga, som stod på den plats där lotsplatsens verkstadshus finns idag.

Böna fyr
Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Statligt byggnadsminne: 1978
Typ av bebyggelse: Fyr
Ägare: Staten
Förvaltare: Statens fastighetsverk

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss