Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ersk-Matsgården

Gården med flera huskroppar.

Under slutet av 1500- och början av 1600-talet flyttade ett stort antal finnar till de ensligt belägna mellansvenska skogsbygderna. Här bröt de ny mark och odlade framgångsrikt råg efter svedjebränning av skogen. På många håll etablerades små enklaver där språket och de finska traditionerna bevarades långt in på 1800-talet. Området kring Hassela i norra Hälsingland var en av de platser i Gävleborgs län som befolkades av de så kallade skogsfinnarna.

I närheten av Lindsjön byggde bonden Eric Matsson på 1770-talet en gård som fick namnet Ersk-Mats. Eric var liksom sin fru finskättling och byggde enligt den tradition som vuxit fram i dessa bygder under tvåhundra år. Den isolerade platsen i skogen ledde till en väl utvecklad självhushållning vilket kan skönjas även i byggnaderna. Den tillhörande skogen var mycket stor, något som med tiden kom att intressera skogsbolagen.

Efter att gården slutligen såldes 1906 har inga stora förändringar genomförts. Ersk-Mats är därför ett synnerligen bra, men numera sällsynt exempel på hur en ensamgård kunde se ut i den svenska finnbygden vid 1800-talets mitt. Den är dessutom den mest välbevarade och kompletta gårdsmiljön av sitt slag i länet. De många och oregelbundet placerade byggnaderna vittnar alla om olika funktioner, ett tidstypiskt sätt att bygga i landets norra delar. Här finns också ett "pörte" eller en bastu, en byggnadstradition som finnarna tog med sig när de flyttade till Sverige.

En timrad gård med en och en halv våning.

Skyddsbestämmelser för Ersk-Matsgården

Skyddområdet omfattar hela fastigheten Lindsjön 1:13, Nordanstigs kommun.

Skyddsbestämmelserna omfattar bostadshusen "Norr på gården" och "Yst på gården", ladugårdskomplexet och bryggstugan, stallet, sommarladugården, vagnsboden, vedboden, härbret, bastun, jordkällaren och lada vårsterut, lada österut och lada söderut.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna får inte rivas, flyttas byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Ändring av byggnadernas rumsindelning eller andra åtgärder som innebär ingrepp i bärande stomme får inte göras.
  3. I byggnaderna får fast inredning såsom golv, väggpaneler, tak, dörrar, lister, foder, eldstäder etcetera inte borttagas eller på annat sätt förändras. I samtliga rum i de två bostadshusen får väggmålningar eller tapeter inte tas bort, målas över, klistras över eller på annat sätt förändras.
Äldre byggnad med en gammaldags vagn utanför.
En av gårdens ekonomibyggnader.

En av gårdens ekonomibyggnader.

Äldre timrad byggnad
En av gårdens ekonomibyggnader.

Härbret

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 2001
Typ av bebyggelse: Bondgård
Ägare: Nordanstigs kommun

Via Upplev Nordanstigs hemsida kan du läsa mer om gården Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss