Totra kastal

I Totra ligger Gästriklands enda medeltida försvarsanläggning, en så kallad kastal. Kastalen är daterad till 1200-talet e.Kr. I Gästrikland höjer sig landet snabbt över havet och under medeltiden var havet ungefär fem meter högre än idag. Det innebar att kastalen då låg i en vik av Hamrångefjärden och hade flera seglingsbara leder ända ut till havet.

Vid lederna fanns det spärrar för att hålla motståndare utanför fjärden, spärrarna har daterats till 1200-talet. Idag finns bara rester kvar av den ståtliga kastalen, en två meter hög ruinkulle. Det har funnits många fler byggnader och försvarsanläggningar på platsen. Du kan ana dem som små förhöjningar, gropar och stenmurar. Boplatsområdet var väl befäst genom den timmerpalissad som omgav området. Det har genomförts arkeologiska utgrävningar i området, då hittade man vardagliga föremål som vävtyngder, kamfragment, keramik och djurben.

Det är oklart exakt vad kastalen har använts till, man tror att platsen i vardagslag har varit en bondgård. Men försvarsanläggningen visar att den dessutom har haft en annan användning. Kanske var det kungens fogde som bodde här när han drev in skatter, eller var det ett av flottans basläger?

Här finns ingen parkeringsplats. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

RAÄ nummer: Totra, RAÄ 105
Typ av lämning: kastal (medeltida försvarsanläggning)
Område: Kastal Hamrånge, Hamrånge socken, Gävle kommun
Totra 1:37, Totra 1:39

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss