Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Renstedtska gården

Röd huskropp med grusvägen som löper till höger om huset

Den gamla mangårdsbyggnaden på Rehnstedts är typisk för hur bollnäsbönderna byggde sina hus under första hälften av 1800-talet. Många av traktens stora bondgårdar från den tiden har haft ett liknande utseende, men knappast någon har en så väl bevarad inredning som Rehnstedts. Här finns alla rum kvar i orört skick. Huset har också en spännande historia med anknytning till Erik-Jansarna.

Huset byggdes troligen när hemmanet bildades i slutet av 1700-talet. Övre våningen byggdes på under första hälften av 1800-talet, då Per Gabriel Carlsson var bonde på gården. Hans son Per, som tog över gården omkring 1840, tillhörde sekten kring väckelsepredikanten Erik Jansson och det berättas att Erik-Jansarna brukade hålla hemliga predikomöten i norra gavelkammaren på Rehnstedts. När Erik-Jansarna emigrerade till Amerika 1846 var Per Persson en av de många hälsingar som följde med.

Rehnstedts gård ligger en liten bit utanför Bollnäs samhälle, vid vägen mot Söderhamn. På gården finns idag fem byggnader bevarade av ursprungligen betydligt fler. Mangårdsbyggnaden på Rehnstedts är en utmärkt representant för det tidiga 1800-talets byggnadstradition i Bollnäs. De flesta stora mangårdsbyggnader i socknen har haft ett liknande utseende, men Rehnstedts intar en särställning genom sitt närmast orörda skick. Gården kom till efter en av flera avstyckningar från den större gården Renshammar - vilka skedde efter ett ägarbyte där under 1700-talets senare del. Det går även att se släktskap mellan de båda gårdarna - där dock Rehnstedts är betydligt mindre.

I vinkel mot den äldre mangårdsbyggnaden ligger det nuvarande bostadshuset, en parstuga som fått sitt utseende efter en ombyggnad vid 1900-talets början. Vidare finns ett välbevarat härbre från 1800-talet samt ett vagnslider. Av de tidigare ekonomibyggnaderna revs flertalet vid 1920-talets början, då den stora ladugården byggdes.

Inredningen

Husets inredning är från 1840- eller 1850-talet. Här finns schablonmålade väggar och träådrade bröstpaneler och dörrar som liknar mahogny. Mellankammaren har en ovanlig, tryckt tapet i empirestil. Övervåningens rum är inredda med fina snickerier men helt omålade. Det var inte ovanligt att man väntade med att inreda delar av huset och ibland blev det aldrig av.

Hela gården med ett nyare bostadshus bredvid.

Mansgårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden på Rehnstedts uppfördes enligt uppgift vid 1700-talets slut. Sitt nuvarande utseende bör den ha fått under förra hälften av 1800-talet. Vid den tiden var bonden Pehr Gabriel Carlssons ägare till gården. Sonen tog över gården 1840. Under hans tid sägs Erik-Jansarna ha hållit illegala predikningar på Rehnstedts, och han följde även med sekten då den emigrerade till Amerika 1846. Fastigheten köptes då av bonden Eric Hansson, vars ättlingar ägde gården fram till 1982. Sitt namn fick gården 1894, när släkten antog namnet Rehnstedt efter byn, Ren. Idag står gamla mangårdsbyggnaden tom, den nya hyrs ut som bostad och lagården rymmer olika verksamheter, bland annat ett kafé.

Huset är en parstuga byggd av timmer i två våningar och försedd med det för Bollnästrakten typiska taket med valmade gavelspetsar och ett kraftigt, stenimiterande listverk runt takfoten. Byggnaden har en uttalad baksida - med en enklare utformad panel än de övriga fasaderna och den rikt profilerade taklisten har där ersatts av en enkel, snedställd bräda.

Interiören är i stort sett oförändrad sedan 1800-talets första hälft. Rummen på nedre botten är tidstypiskt inredda med hjälp av dekortekniker som marmorering och schablonmålning, i mellankammaren mycket eleganta tryckta papperstapeter i empirestil. Övervåningens rum är alla oinredda.

Erik-Jansarna

Erik Jansson från Biskopskulla i Uppland kom till Hälsingland 1843. Han verkade som predikant och samlade snabbt en stor skara anhängare omkring sig.

Det här var före religionsfrihetens tid, vilket innebar att möten och predikningar var olagliga och måste hållas i hemlighet. Starka motsättningar uppstod i familjer och byar mellan anhängare och motståndare till Erik Jansson.

År 1846 utvandrade Erik Jansson till Amerika, åtföljd av hundratals hälsingar. Tillsammans grundade de ett nytt samhälle i Bishop Hill.

Skyddsbestämmelser för Renstedtska gården

I stadsplanen, antagen 1983-08-26, anges Hdq för byggnaderna inom fastigheten. Enligt planbestämmelserna råder byggnadsförbud inom hela fastigheten. Viss begränsad nybebyggelse som "med hänsyn till områdets karaktör provas lämplig" kan dock medges. Befintliga byggnader får inte ändras på så sätt att deras yttre form och allmänna karaktär förvanskas.

kartbildFörstora bilden

Karta över Renshammars skyddsområde.

Skyddsföreskrifterna omfattar enbart gamla huvudbyggnaden. Skärskilt skyddsområde har inte avgränsats.

  1. Byggnaden får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, flyttas, ombyggas eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Arbeten i byggnadens inre som medför ingrepp i den bärande stommen får endast utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  3. Interiörer och fast inredning i byggnaden får inte utan länsstyrelsens tillstånd ombyggas, avlägsnas, övermålas eller på annat sätt förändras.
  4. Byggnaden ska i samråd med länsstyrelsen ägnas för sitt bestånd erforderligt löpande underhåll med sådana material och metoder som dess kulturhistoriska värde kräver.
  5. Området kring byggnaden ska vårdas på ett sådant sätt att byggnadens karaktär och utseende inte förvanskas.
Solen lyser in genom de små fönsterna. Man ser att huset är timrat.

Gårdens vind.

Vit tapet med äldre grönt mönster.

På det nedre planet hittar du denna vackra tapet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnes­förklarat: 1989
Typ av bebyggelse: Bondgård
Ägare: Privat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss