Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gravfältet på Valboåsen i Häcklinge

Det ligger ett litet gravfält mitt på Valboåsen i Häcklinge. Här finns fem gravar från yngre järnåldern, 400 – 1100 e.kr. Vid den tiden brändes de döda på bål innan de begravdes. Ovanpå graven lade man stenar och jord så att en liten kulle bildades.

Valbo var rikt befolkat under järnåldern och här finns många fornlämningar kvar från den tiden.

Valboåsen har varit kommunikationsled för människor i årtusenden. Människorna som begravde sina döda här bodde i närheten. Man lade gravfält på höjder och vid stigar så att förbipasserande skulle se att området var bebott. Förutom att vara begravningsplatser var de på så sätt även tydliga ägomarkeringar.

Här finns ingen parkeringsplats. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter. En enkel stig leder upp på åsryggen där gravarna ligger.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

RAÄ-nummer: Häcklinge, RAÄ 24
Typ av lämning: Gravfält
Område: Valbo, Valbo socken, Gävle kommun
Nybo 4:2

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss