Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strömsbro gamla skola

En beige-aprikos byggnad i två våningar där vägen löper alldeles intill.

”Bränneriskolan” eller ”Strömsbro gamla skola” är den äldsta bevarade folkskolebyggnaden i Gävle. Skolan byggdes år 1830 efter ritningar av David Rosenbaum. Det var barnen till de anställda på bränneriet som ursprungligen fick sin utbildning vid skolan.

Brännerinäringen var lönsam och mot slutet av 1820-talet kunde man anslå medel till en folkskola i Strömsbro. Bränneriskolan byggdes 1830 efter ritningar av David Rosenbaum. Den är nu den äldsta bevarade folkskolebyggnaden i Gävle. Det var barnen till de anställda på bränneriet som ursprungligen fick sin undervisning vid skolan. Undervisningen bedrevs efter den så kallade lancastermetoden, där de äldre eleverna hjälpte läraren i undervisningen av de yngre.

Då Strömsbros befolkning växte under senare delen av 1800-talet blev bränneriskolan för liten. En ny och betydligt större skolbyggnad byggdes 1875–1876. På 1890-talet byggdes den på med en våning. På 1930-talet tillkom ytterligare en byggnad som en pendang till den gamla skolan. I den finns slöjd- och gymnastiksalar. På 1990-talet har skolan åter blivit för trång och ett nytt skolhus, i stil med den stora byggnaden från slutet av 1800-talet, har byggts intill de övriga skolhusen.

Det är endast Bränneriskolan från 1830 som är byggnadsminnesförklarad.

Skolbyggnadens baksida där ramper finns till alla ingångar.

Skyddsföreskrifter för Strömsbro gamla skola

Skyddsområdet omfattar Strömsbro skola, kvarteret Skolmästaren 1, Strömsbro, Gävle.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaden får inte rivas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Byggnaderna ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att de inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1977
Typ av bebyggelse: Skola
Ägare: Gävle kommun

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss