Stenebergs sockerbruk

En mycket stor röd lada med plomberade fönster

På 1700-talet var Brynäs till största delen ännu inte bebyggt. Steneberg var då ett större lantställe med många byggnader, kryddgård och trädgårdar - vilket framgår av en karta från 1845. Området omfattade även en hälsobrunn vilken nyttjades fram till slutet av 1700-talet. 1739 såldes ungefär sju tunnland av Stenebergs mark till ett nybildat sockerbolag.

Fabriksbyggnaden, den bevarade så kallad sockerbruksladan, byggdes samma år efter ritningar av slottsbyggmästaren Peter Gerdes från Stockholm. Troligen uppfördes byggnaden med hjälp av hantverkare från det i Gävle just då pågående slottsbygget.

Den imponerande sockerbruksladan uppfördes helt i trä, i två våningar med två vindar under ett brant tegeltak. Ursprungligen hade byggnaden fem skorstenar vilka idag är rivna. I bottenvåningen fanns nio små rum vilka användes vid beredningen av sockret. Tre av rummen hade tegelklädda och gipsöverdragna innerväggar. Där fanns dessutom kontor och plats för lagring samt ett rum med tackjärnsugnar. I andra våningen fanns tre inredda rum, varav ett med kakelugn, de andra två var torkrum med en tackjärnsugn i vartdera rummet. Intill sockerbruksladan låg en mindre tegelbyggnad där sockret torkades på järnställningar. Den är numera riven liksom de övriga byggnaderna från sockerbrukets tid förutom fabriksbyggnaden.

Historik

Från 1600-talet och framåt förekom sockerraffinaderier i Sverige. Sockerbruket vid Steneberg tillverkade socker av importerat rörsocker och var därför beroende av sjötransporter. Gävle var med sin hamn en lämplig plats för den här typen av verksamhet. Verksamheten bedrevs med växlande framgång i liten skala i närmare hundra år. De anställda uppgick aldrig till fler än sex sockerbruksdrängar utöver verkmästaren. Bostadshus för arbetarna uppfördes även i anslutning till sockerbruket. Efter nedläggningen av sockerindustrin 1841, har byggnaden nyttjats som segelduksfabrik, ölfabrik och förrådslokal åt olika ägare.

Sockerbruket är Gävles äldsta industribyggnad och en av landets få bevarade industribyggnader i trä. Verksamheten måste även ses som ett steg på väg mot 1800-talets industrialism.

Den stora röda ladan från ett annat perspektiv

Skyddsföreskrifter för Stenebergs sockerbruk

Skyddsområdet omfattar den inom kvarteret Pumpmakaren nummer 3, Gävle, belägna byggnaden Stenebergs sockerbruk.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaden får inte rivas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Arbeten i byggnadenas inre som medför ingrepp i bärande stomme får endast utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  3. Byggnaderna ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att de inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1977
Typ av bebyggelse: Industri
Ägare: Gävle kommun

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss