Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stene gård

Tre röda fastigheter ramar in grusgången.

Stene gård uppfördes år 1857 av apotekaren Julius Brun. Gården var en storgård med jord- och skogsbruk som med tiden även kom att innehålla ett flertal andra verksamheter. De flesta byggnaderna stod färdiga omkring 1860, men arbetena med gården fortsatte under närmare trettio år och kan sägas vara avslutade 1889–1890.

Apotekaren i Hudiksvall, Julius Brun köpte bondgårdarna Kusens och Hans i Stene by vid mitten av 1800-talet. Där lät han med början 1857 uppföra Stene Gård, en storgård med jord- och skogsbruk som med tiden även kom att innehålla ett flertal andra verksamheter. 1842 hade Brun övertagit apotekarverksamheten i Hudiksvall, och han hade där byggt upp den Brunska Gården.

Som en filial till verksamheten i Hudiksvall utvecklades Stene Gård från 1845. De flesta byggnaderna stod färdiga omkring 1860, men arbetena med gården fortsatte under närmare trettio år och kan sägas vara avslutade 1889–1890. Gården hade då två mangårdsbyggnader, den västra innehöll familjen Bruns privata bostad i övervåningen samt apoteket i den nedre, medan den östra inrymde distriktsläkarens bostad och mottagning. Där har även varit kontor och bostad för häradsskrivaren samt lantmätaren. Mellan de båda byggnaderna fanns en gårdsplan med fontän och planteringar.

Två gula hus ligger på sidan av grusgången och rakt fram ligger ett rött hus.

Lokalernas användningsområden

Apoteket flyttades 1892 till portliderbyggnaden, där fick även apoteksföreståndaren sin bostad en trappa upp. I samma byggnad hade Jerfsö Sparbank sin lokal. I vinkel med portliderbyggnaden låg rättarbyggnaden, med bostäder för rättaren samt gårdens trädgårdsmästare samt från början även gårdsmejeriet. Mittemot rättarbyggnaden låg vinterladugården med plats för omkring femtio nötkreatur samt tre arbetarbostäder och ett ångmaskinsrum. Dessa byggnader bildade tillsammans med mangelbod och trädgårdsförråd en yttre gårdsplan.

Bakom vinterladugården, österut låg kvarnen och mejeriet vilka båda drevs av ångmaskinen i vinterladugården, tröskladan, vagns- och redskapsbod samt stallet med plats för omkring tio hästar och stalldrängens bostad. Intill stallet uppfördes en arbetarlänga med fyra bostäder och en snickarbod, kallad Skansen 1874. I närheten låg gårdens smedja och bakstuga. På höjden ovanför vinterladugården, ungefär där Övre Trädgården ligger idag, låg gårdens växthus.

Söder om gården låg Kusmyra med sommarladugård och arbetarbostäder samt Prästarv med ännu en arbetarbostad. På gårdens norrsida fanns ytterligare ekonomibyggnader, bland andra sädesmagasin, halmlada, vedbod och iskällare.

Verksamheten under 1900-talet

Julius Brun sålde apoteken och Stene Gård till sina söner 1878 och efter hans död 1901 delades verksamheterna upp. Stene Gård övertogs av den yngste sonen Sven Brun, vilken dock gick bort året därpå. Gården hade sedan flera ägare och hade olika användningar, bland annat handelsträdgård och pensionat fram till 1960 då Järvsö kommun förvärvade gården. Under 1970-talet och framåt har Stene Gård utvecklats som hantverkscentrum, även handels- och visningsträdgården har tillkommit. Under 1996 har vinterladugården byggts om och den används numera sommartid som teater, "Hälsinglands Träteater".

En vacker fontän smyckad med kringliggande växer ligger framför ett rött hus.

Skyddsföreskrifter för Stene gård

Skyddsområdet omfattar Stene 5:1, 6:2, 9:1, Järvsö socken, Ljusdals kommun.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  2. Entréhallen i båda våningarna i den östra huvudbyggnaden, får inte utan länsstyrelsens tillstånd byggas om eller på andra sätt förändras.
  3. Eventuella arbeten med ombyggnader i byggnaderna ska utföras i enlighet med förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  4. Byggnaderna ska ägnas för deras bestånd erforderligt löpande underhåll med sådana material och arbetsmetoder som deras kulturhistoriska värde kräver. Samråd med länsstyrelsen ska ske när så krävs.
  5. Anläggningens skyddsområde ska vårdas på sådan sätt att anläggningens utseende och karaktär inte förvanskas. Det får inte utan länsstyrelsens tillstånd ytterligare bebyggas eller utsättas för annan väsentlig förändring.
Gården sett på håll med en grön gräsmatta i förgrunden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1978
Typ av bebyggelse: Bondgård, vård och handel
Ägare: Ljusdals kommun

Stenegårds egna hemsida Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss