Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Westergrenska stiftelsen

En stentrappa leder upp från parkeringen till det rosa och vita huset som är mycket ståtligt.

Då grosshandlaren Johan Westergren från Gävle avled år 1917 testamenterade han hälften av sin förmögenhet till välgörande ändamål. I testamentet uttrycktes särskilt en önskan om inrättandet av ett hem för "ålderstigna och fattiga kvinnor som fört ett hederligt levnadssätt". Mot bakgrund av det bildades en stiftelse med bland annat hans fru Lotten Westergren och stadens dåvarande borgmästare i styrelsen.

Den Westergrenska stiftelsen erhöll en bit mark av staden, strax utanför centrum på en kulle bakom dövstumskolan, för att uppföra ett hem. En ny stadsplan upprättades och kvarteret döptes till det stillsamma och förnöjsamma, Ro. Dåvarande stadsarkitekt Gunnar Wetterling anlitades för att rita anläggningen och för att vara arbetsledare under byggtiden. Wetterlings ritningar var klara 1925 varvid byggandet tog vid.

Byggnadsfirman Lindblom & son anlitades som entreprenör. Byggnaden stod klar 1928 och inrymde 23 lägenheter för pensionärer. På bottenvåningen fanns dessutom två lägenheter för vaktmästare samt föreståndare, ett sjukrum och expedition. På våningen en trappa upp fanns en stor samlingssal för de boende. På vinden fanns stryk- och mangelrum, torkvindar och vindskontor. Källaren inrymde pannrum, 2 badrum 2 tvättstugor, 2 strykrum och matkällare till varje lägenhet. På tomtmarken bakom byggnaden anlades en park i naturalistisk stil för de boende. Fram till 1976 var byggnaden i funktion som äldreboende. Därefter har den använts som studentbostäder.

Husets baksida med trädgård.

Skyddsföreskrifter för Westergrenska stiftelsen

Skyddsområdet omfattar del av fastigheten Vallbacken 19:1 enligt situationsplan.

Skyddsbestämmelserna omfattar byggnad samt utvändiga murar, trapport och terrasser.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaden får inte rivas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Ändringar av rumsindelning i byggnadens skyddande delar eller åtgärder som innebär ingrepp i den bärande stommen får inte göras.
  3. Byggnadens skyddade delar markeras med skraffering och gäller för entréhall, trapphus, samlingssal och övriga allmänna ytor på plan 2, 3, 4. I rum 210-214, 218-218. 310, 315-316, 321-322, 411 samt 417 får fast inredning såsom golv, tak, lister, foder, dörrar, öppen sprid, trappor och trappräcken inte tas bort eller förändras. Ytskikt och kulörer får inte förändras eller klistras över.
    Ådringsmålade eller oljelaserade (bruna) snickerier får inte målas över.
    I rum 216, 221, 311, 313, 317, 319, 412, 414, 416, 418, 420 samt 422 får fast inredning såsom tak, lister, foder och dörrar inte tas bort eller förändras, färgsättning ska ske i samråd med länsstyrelsen.
  4. Utvändiga murar, trappor och terrasser inom skyddsområdet får inte rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras.
  5. Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att de kulturhistorska värdena inte minskar.
  6. Skyddsområdet ska hållas i sådan skick att byggnadsminnets karaktör och utseende inte förvanskas. Inom skyddsområdet får ytterligare byggnader inte uppföras.
Närbild på huvudentrén där man ser två av husets våningar med fönster och den bruna ytterdörren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 2001
Typ av bebyggelse: Äldreboende
Ägare: Gävle kommun

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss