Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Berggrenska gården

Berggrenska gården

Berggrenska gården

En sommarnatt 1869 drabbades Gävle av en omfattande eldsvåda. Stora delar av staden norr om ån förstördes. Alla gårdsbyggnader på Berggrenska gården brann ner - medan huvudbyggnaden skonades nästan helt. Köpmannen Anders Berggren hade uppfört gården omkring 1813. Det var en för tiden och Gävle typisk köpmansgård - med utrymmen för handel, köpmannabostad samt rum och stall för gästande bönder och handelsmän.

Namnet Bergrenska gården har den således fått efter köpmanssläkten Berggren, vilka ägde gården fram till 1891. Då sålde familjen fastigheten till Gefle Stads Borgarskola. Fram till 1980-talet har ett flertal skolor, samt även läromedelscentralen haft sina lokaler i gården. Byggnaderna har genom åren förändrats efter skolans behov. 1904 byggdes den östra flygeln till med en stenbyggnad i två våningar. Annars är det framför allt interiörerna som byggts om, medan exteriören i stora drag har kvar sitt ursprungliga utseende.

Under mitten av 1980-talet genomfördes en stor renovering och ombyggnad av gården. Huvudbyggnaden och flyglarna återfick då en äldre färgsättning. Idag finns länets hemslöjd, turistinformation, kafé samt olika hantverks- och försäljningslokaler i Berggrenska gården.

Arkitekturen

Huvudbyggnaden, vilken vetter mot Gavleån, är en timmerbyggnad i nyklassisk stil efter ritningar av dåvarande stadsbyggmästaren C.A Wahrberg. Fasaden av träpanel är mycket sparsamt utsmyckad. Taket är valmat och var ursprungligen tegeltäckt. Huvudingången från Norra Strandgatan leder in till en farstu, vilken fortsätter genom huset och avslutas i en dörr mot gården. Samtidigt som gården byggdes anlade man även den terrasserade gården samt den putsade muren med pelare, vilken omger fastigheten.

Vid återuppbyggnaden efter stadsbranden uppförde man de båda träflyglarna i en och en halv våning längs Kyrkogatan. Mellan dem finns än idag inkörsporten till gården. Den ligger i samma axel som huvudbyggnadens entré. Idag är Berggrenska gården det enda köpmanshuset i Gävle som är bevarat från tiden före stadsbranden.

Del av innergården

Skyddsbestämmelser för Berggrenska gården

Skyddsområdet sammanfaller med fastighetsgränsen (kvarteret Lyktan 1-2). Inom fastigheten är alla byggnader exteriört skyddade samt vissa delar av hududbyggnadens interiör. Skyddet omfattar även gården terrassanläggning och omgärdande mur och staket.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna inom skyddsområdet får inte rivas, ombyggas eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Interiör och fast inredning i huvudbyggnadens förstuga, trapphus samt övre våningens trapphall och rumsfil mot söder får inte byggas om, målas över eller på annat sätt förändras. Sängkammarnischens snidade listverk i bottenvåningens nordöstra rum får inte tas bort, målas över eller på annat sätt förvanskas.
  3. Arbeten i byggnadernas inre som medför ingrepp i den bärande stommen ska utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  4. Byggnaderna ska i samråd med länsstyrelsen ägnas för deras bestånd erforderligt löpande underhåll med sådana material och metoder som deras kulturhistoriska värde kräver.
  5. Gårdens terassanläggning och omgärdande mur med befintliga murpelare och staket får inte byggas om, ändras eller tas bort.
  6. Skyddsområdet ska vårdas på ett sådant sätt att byggnadernas karaktär och utseende inte förvanskas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1987
Typ av bebyggelse: Handelsgård
Ägare: Privat

Besök gärna gårdens egna hemsida Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss