Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Järnåldersmiljö i Hög

I Hög finns en mycket intressant järnåldersmiljö. Här finns bland annat tre gravhögar av imponerande storlek, flera gravfält och två runstenar. Man har gjort flera utgrävningar på olika platser i området och hittat många dyrbara och statusfyllda föremål som de döda har fått med sig i gravarna.

Några exempel är en vinskopa importerad från södra Europa, glasfragment, vapen, smycken och björnklor. Här fanns en tingsplats under järnålder och medeltid.

Människor har sannolikt bott i trakten ända sedan bronsåldern, 1700 f.Kr – 500 f.Kr. Under den äldre järnåldern 500 f.Kr. – 400 e.Kr. var området som mest blomstrande. De största gravhögarna är daterade till romersk järnålder, 0- 400 e.Kr. Två av dem ligger utefter vägens södra sida och är lätta att se från bilen. På vägens norra sida ligger en stor mängd gravar, en av dem är liksom högarna daterad till romersk järnålder. Det finns färre spår från den yngre järnåldern, 400 e.Kr. – 1100 e.Kr. Troligen avspeglar det att området vid den tiden fick mindre betydelse. Människor har trots det fortsatt att bo här. Tydliga bevis på detta är till exempel de två runstenarna från 1000-talet som står vid kyrkan och även kyrkan i sig själv som färdigställdes omkring år 1192.

Det har varit ett samhälle med flera sociala skikt. Medlemmar ur det övre, ledande skiktet har begravts i de stora gravhögarna tillsammans med rika gravgåvor. De stora gravhögarna låg invid väg och var väl synliga ut över bygden. Förutom att ha religiös och känslomässig betydelse för de efterlevande har de också fungerat som en symbol för ett samband mellan den döde, släkten, gården och den makt och position som familjen hade. Den var en sorts juridiska ägorättsbevis för att familjen som ägde gravarna också ägde marken. Människorna levde av jordbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske och sannolikt även handel. De långväga gravgåvorna visar att man hade kontakter som sträckte sig långt utöver närmaste dalgång.

Det finns parkeringsmöjligheter vid kyrkan, men ingen parkeringsplats i direkt anslutning till gravarna. Gravarna ligger nära väg, tänk på trafiksäkerheten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

RAÄ nummer: Hög, RAÄ 3,9,49,50,52
Typ av lämning: Gravfält, storhög
Område: Hög socken, Hudiksvalls kommun,
Hällsäter 1:13, Hällsäter a:2,
Högs annexhemman 1:6

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss