Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gravfält i Berga by

Här i Berga ligger ett litet gravfält med cirka 20 gravar från yngre järnålder, 400-1050 e.Kr. Vid den tiden brändes de döda på bål innan de begravdes. Ovanpå graven lade man stenar och jord så att en liten hög bildades. Gravarna ligger högst uppe på en kulle.

Vid den här tiden begravde man ofta sina döda högt, kanske av religiösa orsaker, men också därför att de på så sätt gav en signal till förbipasserande att marken var upptagen. Gravarna var en form av ägobevis. Gravfältet är inte den enda lämningen från järnåldern utan även själva bynamnet, Berga, härstammar från den tiden. De som begravde sina döda här bodde i närheten, kanske där dagens bebyggelse ligger.

På gravfältet finns också en liten hällristning, en s.k. skålgrop. Det är en grund grop som är inknackad i en sten. Man vet inte vad den har haft för funktion ursprungligen, men forntida skålgropar har under de senaste århundradena återanvänts i magiska sammanhang och kallats för ”älvkvarnar”.

Här finns ingen parkeringsplats. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter. En enkel stig leder upp till gravarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Typ av lämning: gravfält
Område: Berga, Årsunda, Sandvikens kommun

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss