Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gävle Teater

Gävle Teaters pampiga huvudentré med vita pelare, en stor balkong. Själva byggnaden är målad i gult.

Gävles nya teater byggdes 1878 efter ritningar av stockholmsarkitekten A F Nyström. Teatern kom att få sin form efter kontinentalt mönster, dock med en viss anpassning efter en mindre stads förhållanden.

Byggnaden placering är väl uttänkt - mitt i den breda Rådhusesplanaden med sina träd, planteringar och fontänanläggningar. Den här miljön passade en teater med stora förebilder. Nyström hade operahusen i Paris, Wien och Dresden som förebild. Denna arkitektur var också den stilbildande för teaterbyggnader runt om i Europa vid den här tiden.

Utmärkande för Gävle teater är att byggnadens yttre består av flera huskroppar vilka är sammanfogade till en helhet. Varje byggnadsdel avslöjar olika funktioner. Entrédelen är en rektangulär tvåvåningsbyggnad med långsidan mot söder. Däri finns vestibul och biljettkassor samt teaterns foajé. Sedan övergår teaterbyggnaden i en kubisk mittbyggnad, täckt av en låg kupol. Denna rymmer åskådarsalongen med trappor till de övre våningsplanen.

Efter salongen följer en hög huskropp med sadeltak och ett gavelparti med tempelmotiv. Denna utgör teaterns hjärta, scen och scenmaskineri. Längst åt norr avslutas teatern i ett lägre, tvärställt rektangulärt parti som är avsett för skådespelarnas loger, lastutrymmen och administrativa lokaler. De olika delarna har alla drag av antika praktbyggnader. Man återfinner motiv från såväl triumfbågen, den klassiska kupolbyggnaden som tempelbyggnaden i teaterns olika delar.

Den ursprungliga arkitekturen och interiören

Teaterns ursprungligen grå fasad var rikt utsmyckad med olika element från den klassiska arkitekturen. Över entrén placerade Nyström tre runda nischer omgivna av ornamenterat ramverk som bär upp varsin skulptur. Dessa är byster föreställande Shakespeare, Molière och Mozart. Interiörens publika delar är överdådigt inredda och utsmyckade, framför allt teatersalongen och foajén.

Salongen fick en rikt ornamenterad inredning i rokokostil, med svepande och buktande linjer. Rummet färgsattes i ljusa färger med många detaljer i guld. Taket, balkongerna och logerna bemålades och dekorerades rikt. Foajén, som även fungerade som kafé, fick målningar på väggar och i tak, samt förgyllda detaljer på pelare och pilastrar vilka indelar rummets väggar i olika fält.

Ombyggnationer och renoveringar

Byggnaden har under åren genomgått fyra stora ombyggnader och renoveringar samt ett flertal mindre. År 1903 bytte man ut stolarna i salongens till de nuvarande. Då målade man även över en hel del av de rikt bemålade väggarna och taken i salongen och foajén. Även korridoren fick då en ny färgsättning. Exteriören fick en ljusare färg.

År 1915 byggdes vestibulen om och portiken med balkongen framför entrén tillkom. År 1956–1958 byggdes det nya kaféet i glas, interiörens färgsättning ändrades och vestibulen byggdes om igen. Även exteriörens färgsättning har ändrats ett antal gånger. Ursprungligen hade den en grå färg med bruna snickerier och plåttaket var grönt.

Vid teaterns norra fasad har en tillbyggnad gjorts under 1983–1984. Den är förbunden med den gamla byggnaden via en gång. Tillbyggnaden innehåller bland annat spelscenen och artistutrymmen och har möjliggjort att teaterns lokalbehov har samlats under ett tak.

Området utanför teatern är noga planerat med statyer, rabatter och en allé av lindar.

Under 1984–1985 har teaterns interiör genomgått en mycket genomgående renovering och ombyggnad. Teatersalongen och foajén har återställts så långt som möjligt i sitt ursprungliga skick och målningarna har tagits fram. Korridorer och vestibulen har till största del givits den färgsättning teatern hade efter 1903 års renovering. Byggnadens exteriör ändrades inte vid detta tillfälle. Genom restaureringen av teaterns interiör har denna fått ett betydligt stärkt kulturhistoriskt värde och utgör ett av de viktigare kulturminnena i Gävle stad.

Det kan vara angeläget från kulturminnesvårdssynpunkt att även den äldre delens exteriör vid en kommande renovering kan återfå sitt ursprungliga utseende och färgsättning.

Skyddsföreskrifter för Gävle Teater

Skyddsområdet omfattar den äldre teaterbyggnaden belägen på Norrtull 28:2, kvarteret Thalia 2, Gävle.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaden får inte rivas eller till sin exteriör byggas om eller på annat sätt förändras.
  2. Samtliga publika interiörer salong, foajén, vestibuler, kapprum och trapphus och deras inredningar får inte byggas om, målas över eller på annat sätt förändras.
  3. Arbeten i byggnadens inre som medför ingrepp i den bärande stommen ska utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  4. Byggnaden ska, i samråd med länsstyrelsen, ägnas för dess bestånd erforderligt löpande underhåll med sådana material och metoder som det kulturhistoriska värdet kräver.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1987
Typ av bebyggelse: Kultur
Ägare: Gävle kommun

Gävle Teaters webbplats Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss