Jon-Lars

Jon-Lars gården med den vackra brokvisten

Jon-Lars gården med den vackra brokvisten

Under några årtionden runt 1800-talets mitt byggdes i Voxnadalen många av de träslott som blivit ett kännemärke för Hälsingland. Jon-Lars i Långheds by i Alfta är den största och även en av de bäst bevarade. Hemmanet har gått i arv i samma släkt sedan 1600-talet. De flesta av gårdens nuvarande byggnader byggdes dock efter en brand år 1851.

Under några årtionden runt 1800-talets mitt byggdes i Voxnadalen många av de träslott som blivit ett kännemärke för Hälsingland. Sju av dem tillhör världsarvet Hälsingegårdar där Jon-Lars i Långheds by i Alfta är den största och även en av de bäst bevarade. Hemmanet har gått i arv i samma släkt sedan 1600-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden och de flesta av uthusen byggdes upp efter en brand 1851. De två bröder som då bodde på gården uppförde både bostadshus och uthus för var sitt hushåll. Det är anledningen till att bostadshuset byggdes så osedvanligt stort och med en mycket ovanlig rumsindelning.

Interiören och exteriören

En lägenhet i två våningar samt vind byggdes i varsin ände av huset. Mellan dessa låg en stor gemensam festsal i bottenvåningen och en gemensam hall i övervåningen, ursprungligen avdelad med ett staket. Den pampiga förstukvisten av empiretyp blev också större än vanligt - då den skulle omsluta två entrédörrar. Exteriören är helt bevarad i ursprungligt skick så när som på köksfarstun som byggdes till 1947.

Interiören har byggts om och moderniserats i vissa delar vid sekelskiftet, på 1940-talet och 1991. Delar av huset har lämnats helt orörda. Hela den södra lägenheten på bottenvåningen är bevarad i ursprungligt skick, liksom två av husets paradrum, gäststugorna på övervåningen. Den norra gäststugan har väggmålningar med fält fyllda av landskapsmotiv och däremellan pelare omslingrade av vinrankor. Målningarna är troligen utförda av rättviksmålaren Hans Ersson. Den södra gäststugan är tapetserad med originaltapet från tiden.

Uthus och ekonomibyggnader

Till gården hör flera uthus. Den äldsta byggnaden är en bod som kallas "saltboden" och kan vara en 1600-talsbyggnad. Den stora ladugårdsbyggnaden med brutet tak byggdes ursprungligen som sädeslada. Ladugården inhystes först i övre våningen och sedan 1938 i suterrängvåningen där tidigare en tröskvandring var installerad. Dessutom finns tre härbren, vedlider och flera hölador till gården.

Ett av gårdens tre härbren

Ett av gårdens tre härbren

Skyddsföreskrifter Jon-Lars

Skyddsområdet omfattar del av fastigheten Långhed 4:11, Alfta socken, enligt situationsplan.

Skyddsföreskrifterna omfattar bostadshuset och samtliga uthusbyggnader på fastigheten, ladugård, vedlider, tre härbren, saltboden, bod, vagnslider och två lador.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. I huvudbyggnaden får ursprunglig rumsindelning inte ändras.
  3. Äldre fast inredning i huvudbyggnaden får inte förändras eller tas bort. Det äldre ytskiket i rummen 101-305 får inte tas bort, målas över, klistras över eller på annat sätt förändras.
  4. Byggnaderna ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att de inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  5. Skyddsområdet ska hållas i sådant skick att miljöns karaktär inte förvanskas. Inom skyddsområdet får ytterligare byggnader inte uppföras.
Hela gården med uthusen

Hela gården med uthusen

uthus
uthus

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1994
Typ av bebyggelse: Bondgård
Ägare: Privat

Världsarvet Hälsingegårdars hemsida Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss