Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åbygravfältet

Åbygravfältet ligger vackert beläget på en höjd i det fornlämningsrika Valbo. Här finns 15 gravar från yngre järnålder, 400-1050 e.Kr. Vid den tiden brände man ofta de döda på bål innan de begravdes.

Ovanpå graven lade man stenar och jord så att en liten kulle bildades. De döda fick ofta med sig föremål, vapen och smycken i graven. Man har inte hittat boplatserna från järnåldern, men vid den tiden låg begravningsplatserna mycket nära boplatserna så den bör ha legat i sluttningen nedanför gravarna. Kanske på samma ställe där dagens herrgård ligger. I området finns god tillgång till odlingsmark och vatten. Människorna försörjde sig antagligen på jordbruk, boskapsskötsel, fiske och fångst. Vid en arkeologisk utgrävning hittade man en våg i en av gravarna. Vågen daterades till vikingatid och visar att de boende här även har ägnat sig åt handel.

I trakten finns också rikliga spår efter tidig järnproduktion. Järnet var en viktig handelsvara under järnåldern och skapade makt och rikedom för de som kontrollerade handeln. Vid Valboslätten har man funnit silverskatter och nedgrävda ämnesjärn. Fynden visar att Valbo har tillgång till ekonomiska resurser i högre grad än övriga Gästrikland. Härifrån är det heller inte långt till den nuvarande kyrkan. Den är byggd på en kultplats från järnåldern, en vikingatida centralplats.

Här finns parkeringsmöjligheter för några bilar. En stig leder upp till gravarna som ligger på toppen av kullen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

RAÄ nummer: Åby, RAÄ 22
Typ av lämning: Gravfält
Område: Valbo, Valbo socken, Gävle kommun
Åby 4:2

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss