Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Söderhamns station

Byggnaden är i rött tegel och hörnen och kanterna på huset är i grått. Även taket har en gråliknande färg.

Söderhamns station är ett exempel på Statens Järnvägars arkitekt, Adolf Wilhelm Edelsvärds stationsarkitektur. Stationen byggdes 1886 i samband med att järnvägen flyttades från stadens centrala delar till området söder om ån.

Söderhamns station är ett exempel på Statens Järnvägars arkitekt, Adolf Wilhelm Edelsvärds stationsarkitektur. Stationen byggdes 1886 i samband med att järnvägen flyttades från stadens centrala delar till området söder om ån.

Den gamla järnvägsstationen från 1861 låg i anslutning till Rådhustorget. I Söderhamn förenades i och med flytten järnvägen och vattenvägen då banans nya dragning gick utmed Söderhamnsån. Den tidigare järnvägen Söderhamn-Bergvik förlängdes nu till Kilafors. Det skulle dröja ända fram till 1927 innan Ostkustbanan byggdes och Söderhamn fick direkt järnvägsförbindelse med Gävle och de norrländska kuststäderna.

Arkitekturen

Det nya stationshuset uppfördes i två våningar av sten med trappgavlar. Motivet var ganska vanligt vid slutet av 1800-talet, men saknade all anknytning till den lokala bebyggelsetraditionen. Det anknyter snarare till sydligare delar av landet. Liksom stationshuset i Hudiksvall, även det av Edelsvärd, är stationen byggd av tegel med dekorativa putsade delar.

Mittportalen med romanska kolonner vänder sig mot hamnen. I formspråket kan Edelsvärd ha inspirerats av samtida bildframställningar av det medeltida Faxehus vid Söderhamn. Han var en arkitekt som gärna arbetade med olika historiserande stilar för stationshusen i städerna. På landsbygden byggdes trähus av kostnadsskäl med stilförebilder i schweizerstilen eller gotiken, vilket ansågs prydligt och funktionellt.

Stationen sett bakifrån med perrongen och tågspåret som löper utanför.

Foto: Mostphotos

Skyddsföreskrifter för Söderhamnsstation

Skyddsområdet omfattar del av Öster 3:2.

Skyddsföreskrifterna omfattar före detta stationsbyggnaden.

Karta över skyddsområde

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaden får inte rivas, flyttas, byggas om eller till sin exteriör förändras.
  2. I stora väntsalen och korridoren ut mot perrongen får inga förändringar göras av rumsindelning, golv eller snickerier.
  3. Byggnaden ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  4. Skyddsområdet ska hållas i sådant skick att byggnadsminnets karaktär inte förvanskas. Inom skyddsområdet får ytterligare byggnader inte uppföras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1986
Typ av bebyggelse: Tågstation
Ägare: Söderhamns kommun

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss