Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Järnåldersgård i Vattrång

I Vattrång ligger en mycket intressant gårdsmiljö från senare delen av järnåldern, 400-1100 e.Kr. Här finns sju gravhögar, sju husgrunder och flera odlingsrösen.

Under järnåldern brände man den döde på bål och lade en kulle av sten och jord ovanpå. De döda fick ofta med sig föremål, vapen och smycken i graven. Gravarna ligger alldeles invid de dåtida husen, det var vanligt under järnåldern att begrava de döda nära. Odlingsrösena visar att det också låg åkrar nära hus och gravar. Förutom odling levde människorna också av boskapsskötsel, jakt och fiske.

Husgrunderna syns som stora plana ytor, upp till 37 meter långa och 10 meter breda. Här stod stora hus som var uppbyggda med två rader av stolpar i mitten så att det bildades tre rum eller ”skepp” längs med huset. Väggarna var konstruerade av flätverk i trä som var täckta med lera.

Under mitten av järnåldern låg havet högre över land än idag. En skyddad havsvik gick ända in till Jättendal som var centrum i den bygd, folkland, som även då kallades Nordanstig. Det var en välbefolkad bygd och här finns stora mängder gravar och husgrunder som minner om tiden.

Det finns en enkel parkeringsficka vid vägkanten med plats för en bil. Gå inte i den odlade åkern utan följ åkerkanten upp mot gravfältet. En enkel stig leder uppför kullen till gravområdet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

RAÄ nummer: Vattrång, RAÄ 38
Typ av lämning: Gravfält, husgrunder
Område: Harmånger socken, Nordanstigs kommun
Vattrång 10:15

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss