Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Järvsta gravfält med runsten

Järvsta är en mycket gammal by med anor ner i järnåldern. Vid den tiden låg havsnivån högre än idag och här fanns ett fint hamnläge som säkert var viktigt när man valde plats att bosätta sig på.

Det finns fortfarande flera lämningar kvar efter människorna som levde här. På en liten höjd ligger 35 gravar från vikingatid, 800-1050 e.Kr. Vid den tiden brände man ofta de döda på bål innan de begravdes. Ovanpå graven lade man stenar och jord så att en liten kulle bildades. De döda fick ofta med sig föremål, vapen och smycken i graven. På gravfältet finns också en s.k. ”rutschsten”, en häll med slipade ytor. Traditionen berättar att kvinnor som åkte nedför stenen skulle bli gravida.

Vid foten av höjden står också en runsten tillverkad av den kände runristaren Åsmund Kåresson. Runorna berättar att stenen restes till minne av Tjudmund av hans söner. Runstenar var statusobjekt och ristades ofta, som här, till minne av någon. De kunde också fungera som arvsdokument och gränsmarkeringar. De restes därför ofta synligt vid vägar och broar. Denna runsten tillkom i brytningstiden mellan hedendom och kristendom. Runstenen har ett kristet kors, förmodligen var det viktigt att tydligt visa att de som reste stenen var kristna.

Här finns ingen parkeringsplats. Parkera på lämpligt ställe i närheten och tänk på trafiksäkerheten, ställ er inte på privata infarter/tomter. Gravarna ligger ovanpå en relativt brant kulle. Runstenen står alldeles invid en liten grusväg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

RAÄ nummer: Järvsta, RAÄ 45, 46
Typ av lämning: Gravfält, Runsten
Område: Valbo, Valbo socken, Gävle kommun
Järvsta 16:10

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss