Våsbo fäbodar

Får som betar bakom en gärdsgård

Våsbo är idag en av länets bäst bevarade fäbodar det är inte mycket som har förändrats sedan mitten av 1800-talet. Än idag betar djuren på Våsbo och markerna består av slåtterängar, beteshagar, åkrar och skogspartier.

De flesta byggnaderna har hög ålder och det finns ett omfattande system av gärdesgårdar såväl inom fäboden som i gränserna mot utmarken.

Våsbo är öppet för allmänheten och det finns en trevlig vandringsled genom fäboden.

Mer information

Finns brun-vit skyltning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt