Västeräng

Byn Västeräng i Delsbo i Hälsingland är länets första kulturreservat. Det är en välbevarad bondby med hopträngda hus i ett småskaligt jordbrukslandskap. Sammanlagt finns över tjugo hus i byn och dessutom finns ytterligare 23 lador runt om i markerna. Till reservatet hör även en fäbod och skogsmark.

Fortfarande finns ett riktigt lantbruk i byn och nu som förr betar kor i backarna. Jordbruket drivs gemensamt av två generationer av familjen Persson. Samma släkt har bott i byn i minst femhundra år. Husen är privatägda men den äldsta gården är öppen för besökare och här finns också möjligheter att övernatta.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering