Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Författningar 2022

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 01FS 2022:01


  Utkom från trycket den 7 januari 2022.Länsstyrelsen i Västmanlands läns föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och 904 Köping - 902 Grönsö.
 • 01FS 2022:02


  Utkom från trycket den 4 februari 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om utvidgning av Häverö-Bergby naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2022:03


  Utkom från trycket den 4 februari 2022.Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om ändring av gräns för Laduddens naturreservat, Norrtälje kommun
 • 01FS 2022:04


  Utkom från trycket den 9 februari 2022. Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av
  Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2021.

 • 01FS 2022:05


  Utkom från trycket den 18 mars 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län.
 • 01FS 2022:06


  Utkom från trycket den 18 mars 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Riddarfjärden den 20 augusti 2022 med anledning av Riddarfjärdssimningen, Stockholms kommun.
 • 01FS 2022:07


  Utkom från trycket den 23 mars 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Lohärads prästgårds naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2022:08


  Utkom från trycket den 25 mars 2022.Länsstyrelsen i Västmanlands läns föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och 904 Köping - 902 Grönsö.
 • 01FS 2022:09


  Utkom från trycket den 1 april 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Tallaröfjärden den 14–15 maj 2022 med anledning av motorbåtsträning, Vaxholms kommun.
 • 01FS 2022:10


  Utkom från trycket den 1 april 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring av punkt 273 (Badviken vid Björköören, Norrtälje kommun) i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
 • 01FS 2022:11


  Utkom från trycket den 1 april 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring av punkt 124 (Bergklovshålet - Hagende, Harö och Storö) i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
 • 01FS 2022:12


  Utkom från trycket den 13 april 2022.Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om bildande av naturreservatet Kursöskogen Södra, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2022:13


  Utkom från trycket den 6 maj 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av arbeten på Nockebybron, Ekerö och Stockholms kommuner.
 • 01FS 2022:14


  Utkom från trycket den 6 maj 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Grisslinge Havsbad med anledning av motorbåtstävling, Värmdö kommun.
 • 01FS 2022:15


  Utkom från trycket den 6 maj 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.
 • 01FS 2022:16


  Utkom från trycket den 6 maj 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden i Lilla Värtan med anledning av Projekt Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms kommun.
 • 01FS 2022:17


  Utkom från trycket den 11 maj 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Källtorpssjön med anledning av simtävling, Nacka kommun.
 • 01FS 2022:18


  Utkom från trycket den 3 juni 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfälliga avstängningar av vattenområden under tiden den 30 juni – 3 juli 2022 med anledning av
  Gotland Runt, Stockholms och Värmdö kommuner.

 • 01FS 2022:19


  Utkom från trycket den 8 juni 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävling, Värmdö kommun.
 • 01FS 2022:20


  Utkom från trycket den 10 juni 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns kungörelse om sammanställning av rekommenderade vägar och lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods i Stockholms län.
 • 01FS 2022:21


  Utkom från trycket den 22 juni 2022Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud runt Lövholmen och Skäftingeholmen, Järfälla kommun.
 • 01FS 2022:22


  Utkom från trycket den 8 juli 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av biotopskyddsområdet Urfjärden, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för biotopskyddsområdet.
 • 01FS 2022:23


  Utkom från trycket den 8 juli 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Väddö kanal, Norrtälje kommun.
 • 01FS 2022:24


  Utkom från trycket den 8 juli 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Dalarö kanal med anledning av Dalarö Triathlon, Haninge kommun.
 • 01FS 2022:25


  Utkom från trycket den 8 juli 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avlysning av passagen under Skeppsholmsbron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun.
 • 01FS 2022:26


  Utkom från trycket den 15 juli 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i
  Djurgårdsbrunnsviken med anledning av drakbåtstävling, Stockholms kommun.

 • 01FS 2022:27


  Utkom från trycket den 19 augusti 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avlysning av land- och vattenområde med anledning av VM-tävling och träning inför dessa
  evenemang vid Albysjön i Flottsbro friluftsområde, Huddinge kommun.

 • 01FS 2022:28


  Utkom från trycket den 14 september 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering.
 • 01FS 2022:29


  Utkom från trycket den 30 september 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden invid Lidingöbron med anledning av reparationsarbeten, Lidingö och Stockholms kommuner.
 • 01FS 2022:30


  Utkom från trycket den 19 oktober 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen den 29 oktober 2022 med anledning av roddtävling, Stockholms kommun.
 • 01FS 2022:31


  Utkom från trycket den 4 november 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Åkers kanal med anledning av broarbeten, Österåkers kommun.

 • 01FS 2022:32


  Utkom från trycket den 25 november 2022.Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om bildande av Mjölnarkärrskogens naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2022:33


  Utkom från trycket den 2 december 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i sundet mellan Reimersholme och Gröndal, Stockholms kommun
 • 01FS 2022:34


  Utkom från trycket den 16 december 2022.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring av Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2015:35) om statsbidrag till kommuner och landsting för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss