Författningar 2021

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 01FS 2021:01


  Utkom från trycket den 13 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av broreparation, Stockholms kommun.
 • 01FS 2021:02


  Utkom från trycket den 13 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ändrad föreskrift och ändrad skötselplan för Väsby Hage naturreservat, Ekerö kommun.
 • 01FS 2021:03


  Utkom från trycket den 13 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om utvidgning av Svartkärrets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2021:04


  Utkom från trycket den 20 januari 2021.Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2020.
 • 01FS 2021:05


  Utkom från trycket den 22 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om nya föreskrifter och uppdaterat syfte för naturreservatet Häverö prästäng i Norrtälje kommun.

 • 01FS 2021:06


  Utkom från trycket den 22 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Tulka naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2021:07


  Utkom från trycket den 22 januari 2021.Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om deltagarbegränsning vid viss allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • 01FS 2021:08


  Utkom från trycket den 29 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av beslut om naturminne för en ek på fastigheten Näs 1:9, Norrtälje kommun.
 • 01FS 2021:09


  Utkom från trycket den 29 januari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i sundet mellan Stora Sandholmen och Djurö, Värmdö kommun.
 • 01FS 2021:10


  Utkom från trycket den 3 februari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om interimistiska förbud inom delar av fastigheten 1:1 Vällinge, Salems kommun.
 • 01FS 2021:11


  Utkom från trycket den 24 februari 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avlysning av vattenområden vid Slussen med anledning av Slussenprojektet, Stockholms kommun.
 • 01FS 2021:12


  Utkom från trycket den 10 mars 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län.
 • 01FS 2021:13


  Utkom från trycket den 26 mars 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av beslut om naturminne för en ek på fastigheten Tuna 8:80, Österåkers kommun.

 • 01FS 2021:14


  Utkom från trycket den 7 april 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Väddö prästgårds naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2021:15


  Utkom från trycket den 28 april 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot maskindrivna farkoster inom ett vattenområde vid Hornsbergs strand, Stockholms kommun.
 • 01FS 2021:16


  Utkom från trycket den 7 maj 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Tallaröfjärden med anledning av motorbåtsträning, Vaxholms kommun.
 • 01FS 2021:17


  Utkom från trycket den 21 maj 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Åkers kanal med anledning av slussrenovering med mera, Österåkers kommun.
 • 01FS 2021:18


  Utkom från trycket den 21 maj 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde under Djuröbron med anledning av TV-inspelning, Värmdö kommun.
 • 01FS 2021:19


  Utkom från trycket den 31 maj 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns tillkännagivande av beslut om undantag från föreskrifterna för åtgärder mot riskträd och åtgärder i syfte att begränsa skador från granbarkborre i 168 naturreservat i Stockholms län.
 • 01FS 2021:20


  Utkom från trycket den 31 maj 2021.Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2021:07) om deltagarbegränsning vid viss allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • 01FS 2021:21


  Utkom från trycket den 11 juni 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.
 • 01FS 2021:22


  Utkom från trycket den 18 juni 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Koffertbergets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2021:23


  Utkom från trycket den 23 juni 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Koffertbergets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2021:24


  Utkom från trycket den 2 juli 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avstängning av vattenområde under Essingebron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun.
 • 01FS 2021:25


  Utkom från trycket den 9 juli 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av Red Bull Flugtag, Lidingö kommun.
 • 01FS 2021:26


  Utkom från trycket den 16 juli 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Riddarfjärden med anledning av Riddarfjärds­simningen och SM i Öppet vatten, Stockholms kommun.

 • 01FS 2021:27


  Utkom från trycket den 6 augusti 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i sundet mellan Skäftingeholmen/Lövholmen och fastlandet, Järfälla kommun.
 • 01FS 2021:28


  Utkom från trycket den 6 augusti 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken med anledning av
  drakbåtstävling, Stockholms kommun.

 • 01FS 2021:29


  Utkom från trycket den 6 augusti 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning vid Rödlöga, Norrtälje kommun.
 • 01FS 2021:30


  Utkom från trycket den 6 augusti 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om upphävande av tillfällig fartbegränsning vid Sätra småbåtshamn, Ekerö och Stockholms kommuner.
 • 01FS 2021:31


  Utkom från trycket den 6 augusti 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Dalarö kanal med anledning av triathlontävling, Haninge kommun.
 • 01FS 2021:32


  Utkom från trycket den 29 oktober 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Djurgårdsbrunnsviken och -kanalen med anledning av roddtävling, Stockholms kommun.

 • 01FS 2021:33


  Utkom från trycket den 19 november 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot ankring och förbud mot maskindriven farkost i vattenområde vid Tollare och Mårtens holme i Lännerstasunden, Nacka
  kommun.

 • 01FS 2021:34


  Utkom från trycket den 8 december 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot brytande av is i sundet mellan Ramsö och Tynningö, Vaxholms kommun.
 • 01FS 2021:35


  Utkom från trycket den 10 december 2021.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Hållviksjöns naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2021:36


  Utkom från trycket den 29 december 2021 (omtryck).Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter och allmänna råd (01FS 2019:53) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
  av terrorism.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss