Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:06

Utkom från trycket den 18 mars 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Riddarfjärden den 20 augusti 2022 med anledning av Riddarfjärdssimningen, Stockholms kommun.

Beslutade den 11 mars 2022 (dnr 258-74384-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafik­förordningen (1986:300).

Inom ett vattenområde i den norra delen av Riddarfjärden som sträcker sig i ost-västlig riktning från den östra kanten av Stadshuskajen till Rålambshovsparken, och i nord-sydlig riktning från land på Kungsholmen till 100 meter söder därom, får fartyg inte föras lördagen den 20 augusti 2022 mellan kl. 9.00 och kl. 13.00 med anledning av simevenemangen Riddarfjärdssimningen och svenska mästerskapen i simning i öppet vatten.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Riddarfjärden den 20 augusti 2022 med anledning av Riddarfjärdssimningen, Stockholms kommun Pdf, 98.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss