Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:14

Utkom från trycket den 6 maj 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Grisslinge Havsbad med anledning av motorbåtstävling, Värmdö kommun.

Beslutade den 25 april 2022 (dnr 258-8189-2022).

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde vid Grisslinge havsbad som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras lördagen den 4 juni 2022 mellan kl. 8.00 och kl. 17.00 med anledning av motorbåtstävling.

Förbudet gäller inte de i tävlingen deltagande båtarna, funktionärsbåtar och utryckningsfartyg. Mellan tävlingsheaten ska behörig trafik ges tillfälle att passera genom vattenområdet.

ÅSA RYDING

Johan Backman
Enheten för förvaltning

Bilden visar det avstängda vattenområdet samt rundbanan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss