• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:14

Utkom från trycket den 6 maj 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Grisslinge Havsbad med anledning av motorbåtstävling, Värmdö kommun.

Beslutade den 25 april 2022 (dnr 258-8189-2022).

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde vid Grisslinge havsbad som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras lördagen den 4 juni 2022 mellan kl. 8.00 och kl. 17.00 med anledning av motorbåtstävling.

Förbudet gäller inte de i tävlingen deltagande båtarna, funktionärsbåtar och utryckningsfartyg. Mellan tävlingsheaten ska behörig trafik ges tillfälle att passera genom vattenområdet.

ÅSA RYDING

Johan Backman
Enheten för förvaltning

Bilden visar det avstängda vattenområdet samt rundbanan.

Kontakt