• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:05

Utkom från trycket den 18 mars 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län.

Upprättad den 14 mars 2022 (dnr 2581-75802-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län upprättar jämlikt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län.

I denna sammanställning redovisas

  • I. Allmänna föreskrifter och upplysningar.
  • II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt
    vissa för dessa gällande lokala trafikföreskrifter.
  • III. Förteckning över kommunala gator och vägar som är upplåtna för
    och/eller undantagna från bärighetsklass 1 (BK1).

ÅSA RYDING

Björn Loäng, enheten för förvaltning

Observera att innehållet endast publiceras i formatet pdf.

Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län Pdf, 177.3 kB.

Kontakt