Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Om länet

Stockholmsområdet är en av Europas mest attraktiva och framgångsrika regioner.

Företagandet är starkt, forskningen, utbildningen och innovationsförmågan av högsta klass. En tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt skapas här.

Sett till befolkningsmängd är vi landets största län. I dagsläget bor drygt två miljoner människor, en femtedel av Sveriges befolkning, i länets 26 kommuner. Länets attraktivitet bidrar till fortsatt hög inflyttning från andra delar av landet.

Stockholms län har

  • 26 kommuner (länskarta och länkar till kommunernas webbplatser)
  • länsbokstav AB
  • länsnummer 01.

Länsvapen och landskapssymboler

Länsstyrelsens vapen består av Stockholms länsvapen krönt med en statlig krona i form av en kunglig bygelkrona.

Huvudregel för ett länsvapen är att varje landskap som ingår i länet ska företrädas med sin vapenbild.

Sedan 1700-talet hade Stockholms län ett vapen där Sörmlands svarta grip i guldfält höll Upplands gyllene riksäpple i sina klor. År 1941 styckades skölden i guld och rött. Upplands riksäpple framträdde då bättre mot röd bakgrund. Stockholm ingick då inte i länet utan administrerades av Överståthållarämbetet som hade ett eget vapen med ett blått fält bestrött med kronor av guld och ett krönt Sankt Erikshuvud av guld, fastställt av Kungl. Maj:t år 1938.

År 1968 inkorporerades Stockholm i länet och ett nytt vapen ersatte vapnen för Överståthållarämbetet och det äldre vapnet för Stockholms län. I det nya vapnet ingår S:t Erik och Södermanlands grip är, på heraldiskt sätt, förkortad till bara ett griphuvud.

Stockholms lansvapen

Vapnet i Stockholms län består nu av tre delar. På en sköld finns i mitten en uppåtriktad kil av guld med ett avslitet svart griphuvud med röd näbb och tunga. Till vänster finns Stockholms vapen, S:t Eriks krönta huvud, i guld mot en blå bakgrund. I det högra fältet finns ett riksäpple i guld mot röd bakgrund som i Upplands landskapsvapen. Stockholms länsvapen har fortfarande detta utseende.

Vapensköldar förekommer ofta med olika så kallade rangkronor beroende på vem som får använda det. Det finns bland annat stadskrona, hertigkrona och statlig krona.

Länsstyrelsen i Stockholms vapen

När skölden som utgör till exempel Stockholms länsvapen är krönt med den statliga kronan, en kunglig bygelkrona, bildas vapnet för Länsstyrelsen i Stockholms län. Kronan symboliserar att det är en statlig myndighet. Enbart Länsstyrelsen får använda länsvapnet kombinerat med den statliga kronan.

Ett heraldiskt vapen härstammar från medeltiden då de användes för att särskilja krigare i strid. Idag är det möjligt att profilera sig i bild i ett heraldiskt vapen på ett sätt som härstammar från medeltiden och som samtidigt uppfyller nutidens höga krav på effektiv visuell kommunikation. Heraldiken lyder vissa traditionella och internationellt accepterade regler beträffande heraldiska färger, former och kompositioner. Ett heraldiskt vapen beskrivs i ord och kan till skillnad från en logotyp avbildas på olika sätt av olika konstnärer med vägledning av vapenbeskrivningen. Tack vare denna flexibilitet har heraldiken kunnat överleva genom århundraden.

Heraldisk beskrivning av Stockholms länsvapen
"Sköld, genom en uppåtriktad kil av guld, vari ett avslitet svart griphuvud med näbb och tunga röda, kluven i blått, vari ett krönt S:t Erikshuvud av guld, och i rött, vari ett riksäpple av guld."

Till en början syftade det heraldiska vapnet på en person eller en släkt. Mycket tidigt kom de att användas även i andra sammanhang för till exempel städer, landskap, riken och myndigheter. I vår tid är det dessa vapen som allmänheten oftast kommer i kontakt med.

Förutom stora och lilla riksvapnet har vi i Sverige vapen för landskap, län, kommuner och stift. Myndigheter och militära enheter har också vapen. Varje vapen kan även användas i form av en flagga. Riksarkivet har ansvar för att heraldiska vapen och symboler, som syftar på staten eller statsmyndigheter, utförs i enlighet med gängse heraldiska normer samt att lagen som styr deras användning följs.

Länsstyrelsen Stockholms logotyp i färg med vapnet till vänster och texten Länsstyrelsen Stockholm till höger.

Länsstyrelsen Stockholms logotyp anger namnet på myndigheten i kombination med Länsstyrelsens vapen.

Det är viktigt för oss att Länsstyrelsen Stockholms logotyp, som är upphovsrättsskyddad, används i rätt sammanhang och på rätt sätt. Har du frågor om hur logotypen får användas kontakta enheten för kommunikation via e-post: kommunikationsenheten.stockholm@lansstyrelsen.se

Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten.

Skogskyrkogården. Foto: Marianne R Berlin

Det är en plats, ort, miljö eller objekt som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia.

Sverige har 14 världsarv varar tre finns i Stockholms län: Birka och Hovgården, Drottningholm samt Skogskyrkogården. Du kan läsa mer om världsarven hos Riksantikvarieämbetet.

Nedan finns länkar till mer information om länets tre världsarv och även till Sveriges alla världsarv och till alla världsarv i världen.

Birka och Hovgården

En av de bäst bevarade vikingatida handelsplatserna från åren 700-900, ovanligt många och värdefulla lämningar.

Läs mer om Birka och Hovgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Drottningholm

Kungligt residens från 1700-talet och en för Europa tidstypisk arkitektur inspirerad av franska Versailles.

Läs mer om Drottningholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogskyrkogården

Arkitektur och formgivet kulturlandskap i stilbildande samspel och ett av den moderna arkitekturens viktigaste bidrag.

Läs mer om Skogskyrkogården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Världsarv i Sverige (Riksantikvarieämbetet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Världens alla världsarv (UNESCO, World Heritage List) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplands landskapsblomma. Foto: Birgitta Persson

Landskapssymbolerna (blomma, djur/fågel, insekt, sten, fisk och svamp) för Stockholms län är de som landskapen Uppland och Södermanland har, vilka är de två landskap som ingår i Stockholms län.

Landskapssymboler för Stockholms län Pdf, 362.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Landskapssymboler för alla län Pdf, 27.5 kB.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss