Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:17

Utkom från trycket den 11 maj 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Källtorpssjön med anledning av simtävling, Nacka kommun.

Beslutade den 3 maj 2022 (dnr 258-7172-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde i Källtorpssjön i Nacka kommun som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras lördagen den 18 juni 2022, kl. 11–18, med anledning av simtävling. Förbudet gäller inte fartyg som följer av tävlingen.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022:17 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Källtorpssjön med anledning av simtävling, Nacka kommun Pdf, 245.5 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 258-7172-2022.

Kartbild som är bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Källtorpssjön med anledning av simtävling i Nacka kommun.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss