Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:13

Utkom från trycket den 6 maj 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av arbeten på Nockebybron, Ekerö och Stockholms kommuner.

Beslutade den 25 april 2022 (dnr 258-7381-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde under och invid Nockebybron som betecknas
Area 1 (gulfärgat) på till detta beslut bilagd kartritning, får fartyg ej föras
under tiden den 1 juni 2022–31 december 2022.

ÅSA RYDING

Johan Backman
Enheten för förvaltning

Figur 1. Indelning av brospannen på Nockebybron.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss