Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:13

Utkom från trycket den 6 maj 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av arbeten på Nockebybron, Ekerö och Stockholms kommuner.

Beslutade den 25 april 2022 (dnr 258-7381-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde under och invid Nockebybron som betecknas
Area 1 (gulfärgat) på till detta beslut bilagd kartritning, får fartyg ej föras
under tiden den 1 juni 2022–31 december 2022.

ÅSA RYDING

Johan Backman
Enheten för förvaltning

Figur 1. Indelning av brospannen på Nockebybron.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss