Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Författningar 2020

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 01FS 2020:01


  Utkom från trycket den 17 januari 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Slandöns naturreservat, Södertälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet
 • 01FS 2020:02


  Utkom från trycket den 17 januari 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Långholmen-Käringö naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2020:03


  Utkom från trycket den 17 januari 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Prästskatens naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.
 • 01FS 2020:04


  Utkom från trycket den 24 januari 2020.Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2019
 • 01FS 2020:05


  Utkom från trycket den 23 januari 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Tallaröfjärden den 16–17 maj respektive den 12–13 september 2020 med anledning av racerbåtsträning respektive racerbåtstävling, Vaxholms kommun.
 • 01FS 2020:06


  Utkom från trycket den 29 januari 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ny lydelse av föreskrift, undantag från föreskrifter samt ändring i delar av skötselplanen för Björnö naturreservat, Värmdö kommun.
 • 01FS 2020:07


  Utkom från trycket den 21 februari 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Storängstorpets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 01FS 2020:08


  Utkom från trycket den 13 mars 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling den 13 juni 2020, Stockholms kommun.
 • 01FS 2020:09


  Utkom från trycket den 16 mars 2020Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län.
 • 01FS 2020:10


  Utkom från trycket den 29 april 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.

 • 01FS 2020:11


  Utkom från trycket den 8 maj 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring av p. 232 i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
 • 01FS 2020:12


  Utkom från trycket den 13 maj 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av del av Lovö naturreservat, Ekerö kommun.
 • 01FS 2020:13


  Utkom från trycket den 15 maj 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av Länsstyrelsens beslut om naturminne för en ek, Egendomen Hagsta, Huddinge kommun.

 • 01FS 2020:14


  Utkom från trycket den 15 maj 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av strandskydd för fastigheterna Utsälje 1:97, Utsälje 1:102 och Kvarnlyckan 5 i Huddinge kommun.

 • 01FS 2020:15


  Utkom från trycket den 29 maj 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig fartbegränsning förbi Lidingöbroarna med anledning av byggnadsarbete, Lidingö och Stockholms kommuner.
 • 01FS 2020:16


  Utkom från trycket den 5 juni 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden invid Långholmen den 13 juni 2020 med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

 • 01FS 2020:17


  Utkom från trycket den 8 juli 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ytterligare föreskrifter för Lovö naturreservat, Ekerö kommun.

 • 01FS 2020:18


  Utkom från trycket den 5 augusti 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde i Riddarfjärden med anledning av Riddarfjärdssimningen, Stockholms kommun.

 • 01FS 2020:19


  Utkom från trycket den 5 augusti 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde i Sickla kanal med anledning av bygge av fjärrvärmebåge, Stockholms kommun.

 • 01FS 2020:20


  Utkom från trycket den 7 augusti 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud i Drottningholmssundet, Ekerö kommun.

 • 01FS 2020:21


  Utkom från trycket den 12 augusti 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud i Halvkakssundet/Lilla Värtan, Lidingö och Nacka kommuner.

 • 01FS 2020:22


  Utkom från trycket den 14 augusti 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns tillkännagivande av beslut om interimistiskt skydd för del av fastighet Nor 6:13 inom föreslaget naturreservat, Norrtälje kommun.

 • 01FS 2020:23


  Utkom från trycket den 14 augusti 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns tillkännagivande av beslut om interimistiskt skydd för delar av fastigheterna Söderby-Väsby 2:3 och Söderby-Ekeby 4:8 inom föreslaget naturreservat, Norrtälje kommun.

 • 01FS 2020:24


  Utkom från trycket den 21 augusti 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävlingar, Värmdö kommun.

 • 01FS 2020:25


  Utkom från trycket den 23 oktober 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen den 7 november 2020 med anledning av roddtävling, Stockholms kommun.

 • 01FS 2020:26


  Utkom från trycket den 30 oktober 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig fartbegränsning till 7 knop förbi Sätra småbåtshamn med anledning av projekt Förbifart Stockholm, Ekerö och Stockholms kommuner.

 • 01FS 2020:27


  Utkom från trycket den 1 november 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19.
 • 01FS 2020:28


  Utkom från trycket den 20 november 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot maskindrivna farkoster vid badplatser, Södertälje kommun.
 • 01FS 2020:29


  Utkom från trycket den 20 november 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19.
 • 01FS 2020:30


  Utkom från trycket den 24 november 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.
 • 01FS 2020:31


  Utkom från trycket den 11 december 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring i p. 129 (Sorgsundet mellan Harö och Storö) i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
 • 01FS 2020:32


  Utkom från trycket den 11 december 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring i p. 126 (Båtkroken mellan Harö och Storö) i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
 • 01FS 2020:33


  Utkom från trycket den 11 december 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring i p. 124 (Bergsklovshålet - Hagende, Harö och Storö) i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
 • 01FS 2020:34


  Utkom från trycket den 16 december 2020.Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Hanvedens grundvattentäkt, Haninge kommun.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss