Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:26

Utkom från trycket den 15 juli 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i
Djurgårdsbrunnsviken med anledning av drakbåtstävling, Stockholms kommun.

Beslutade den 11 juli 2022 (dnr 258-33051-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde i del av Djurgårdsbrunnsviken som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg, med anledning av drakbåtstävling, inte föras torsdagen den 1 september 2022 mellan kl. 14.00 och kl. 20.30, fredagen den 2 september 2022 mellan kl. 14.00 och kl. 20.30, samt lördagen den 3 september 2022 mellan kl. 12.00 och kl. 16.00.

Förbudet gäller inte tävlingsdeltagare, funktionärs- eller bevakningsbåtar, eller andra fartyg som följer av tävlingen.

Denna föreskrift kommer att kungöras i Stockholms läns författningssamling och i Underrättelser för sjöfarande.

MATHIAS WAHLSTEN

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022:26 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken med anledning av drakbåtstävling, Stockholms kommun Pdf, 370.5 kB.

Bilaga

Kartbild över Djurgårdsbrunnsviken som visar avlyst vattenområde för drakbåtstävling samt öppen passage för båttrafik.

Karta över Djurgårdsbrunnsviken som visar avlyst vattenområde för drakbåtstävling samt öppen passage för båttrafik.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss