Snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Aktuella handläggningstider

Aktuell handläggningstid beskriver den tid vi räknar med att det tar för oss att bli klara med en viss typ av ärende.

Sidan uppdaterades 9 juni 2022.

Ibland dröjer det

Exempel på sådant som påverkar handläggningstiden:

  • När det saknas underlag. Då måste vi be om kompletteringar och då tar det längre tid.
  • När vi måste vi vänta på synpunkter från andra myndigheter eller människor som är berörda av ditt ärende.

Om du behöver komplettera eller yttra dig i ett ärende kan du göra det via vår e-tjänst

Handläggningstider

Djur & Natur

Handläggningstider djur och natur

Ärende

Handläggningstid

Djurstall – ansökan om förprövning (från det att ansökan är komplett)

5 veckor

Fisketillsynsman – ansökan om förordnande

2 månader

Offentlig förevisning av djur – ansökan (från det att ansökan är komplett)

3 månader

Samråd enligt kapitel 12 § 6 miljöbalken

6 veckor

Skyddad natur – tillstånd och dispenser

6 månader

Verksamhet med djur – tillstånd (från det att ansökan är komplett)

9 månader

Lantbruk och landsbygd

Handläggningstider lantbruk och landsbygd

Ärende

Handläggningstid

Jordbruksfastigheter – ansökan om förvärvstillstånd

 2 månader

Miljö och Klimat

Handläggningstider miljö och klimat

Ärende

Handläggningstid

Transport och hantering av avfall – anmälan

3 veckor

Transport och hantering av avfall – ansökan

4 veckor

Vattenverksamhet – anmälan

4 månader

Företag och Föreningar

Handläggningstider företag och föreningar

Ärende

Handläggningstid

Stiftelser – ansökan om nyregistrering av nybildad stiftelse

3 månader

Stiftelser – anmälan om ändring

4 månader

Människa och Samhälle

Handläggningstider människa och samhälle

Ärende

Handläggningstid

Aska efter avliden – tillstånd att strö ut

2 månader

Lönegaranti – utbetalning

2 veckor

Medborgarskap – anmälan

3 månader

Parkeringstillstånd – överklagande

3 månader

Samhällsplanering och Kulturmiljö

Handläggningstider samhällsplanering och kulturmiljö‌

Ärende

Handläggningstid

Detaljplan – samråd

42 dagar

Detaljplan – granskning och utställning

35 dagar

Egenproducerad el, stöd till lagring – ansökan

2 månader

Fornlämning – ansökan om ingrepp

7 månader

Föryngringsavverkning – anmälan

6 veckor

Kyrkliga kulturminnen – ansökan om tillstånd för renovering och ändring

4 månader

Permanentbostäder – överklagande av lov och förhandsbesked gällande nyproduktion

3 månader

Permanentbostäder – överklagande av lov och förhandsbesked utom nyproduktion

6 månader

Skyddsobjekt – ansökan

4 månader

Solceller, stöd till – ansökan

10 månader

Radonsanering, stöd till – ansökan

2 månader

Överklaga kommuns beslut gällande ärenden om bygglov och förhandsbesked, information på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.


Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm