Aktuella handläggningstider

Aktuell handläggningstid beskriver den tid vi räknar med att det tar för oss att bli klara med en viss typ av ärende.

Sidan uppdaterades 19 april.

Ibland dröjer det

Exempel på sådant som påverkar handläggningstiden:

  • När det saknas underlag. Då måste vi be om kompletteringar och då tar det längre tid.
  • När vi måste vi vänta på synpunkter från andra myndigheter eller människor som är berörda av ditt ärende.

Om du behöver komplettera eller yttra dig i ett ärende kan du göra det via vår e-tjänst

Handläggningstider

Djur & Natur

Handläggningstider djur och natur

Ärende

Handläggningstid

Djurstall – ansökan om förprövning (från det att ansökan är komplett)

5 veckor

Fisketillsynsman – ansökan om förordnande

2 månader

Offentlig förevisning av djur – ansökan (från det att ansökan är komplett)

3 månader

Samråd enligt kapitel 12 § 6 miljöbalken

6 veckor

Skyddad natur – tillstånd och dispenser

6 månader

Verksamhet med djur – tillstånd (från det att ansökan är komplett)

9 månader

Lantbruk och landsbygd

Handläggningstider lantbruk och landsbygd

Ärende

Handläggningstid

Jordbruksfastigheter – ansökan om förvärvstillstånd

 2 månader

Miljö och Klimat

Handläggningstider miljö och klimat

Ärende

Handläggningstid

Transport och hantering av avfall – anmälan

3 veckor

Transport och hantering av avfall – ansökan

4 veckor

Vattenverksamhet – anmälan

4 månader

Företag och Föreningar

Handläggningstider företag och föreningar

Ärende

Handläggningstid

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (juli–september 2021)

6 veckor

Stiftelser – ansökan om nyregistrering av nybildad stiftelse

3 månader

Stiftelser – anmälan om ändring

4 månader

Människa och Samhälle

Handläggningstider människa och samhälle

Ärende

Handläggningstid

Aska efter avliden – tillstånd att strö ut

2 månader

Lönegaranti – utbetalning

2 veckor

Medborgarskap – anmälan

3 månader

Parkeringstillstånd – överklagande

3 månader

Samhällsplanering och Kulturmiljö

Handläggningstider samhällsplanering och kulturmiljö‌

Ärende

Handläggningstid

Detaljplan – samråd

45 dagar

Detaljplan – granskning och utställning

46 dagar

Egenproducerad el, stöd till lagring – ansökan

2 månader

Fornlämning – ansökan om ingrepp

7 månader

Föryngringsavverkning – anmälan

6 veckor

Kyrkliga kulturminnen – ansökan om tillstånd för renovering och ändring

4 månader

Permanentbostäder – överklagande av lov och förhandsbesked gällande nyproduktion

3 månader

Permanentbostäder – överklagande av lov och förhandsbesked utom nyproduktion

6 månader

Skyddsobjekt – ansökan

4 månader

Solceller, stöd till – ansökan

10 månader

Radonsanering, stöd till – ansökan

2 månader

Överklaga kommuns beslut gällande ärenden om bygglov och förhandsbesked, information på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.


Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm