Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:19

Utkom från trycket den 8 juni 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävling, Värmdö kommun.

Beslutade den 31 maj 2022 (dnr 2589-21798-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde vid Grisslinge havsbad som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras lördagen den 10 september 2022 mellan kl. 8.00 och kl. 17.00 med anledning av motorbåtstävling.

Förbudet gäller inte de i tävlingen deltagande båtarna, funktionärsbåtar och utryckningsfartyg. Mellan tävlingsheaten ska behörig trafik ges tillfälle att passera genom vattenområdet.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022:19 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävling, Värmdö kommun Pdf, 281.2 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 258-21798-2022.

Kartbild som visar avstängt vattenområde vid Grisslinge havsbad, Värmdö kommun, med anledning av motorbåtstävling. Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 258-21798-2022.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss