• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:19

Utkom från trycket den 8 juni 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävling, Värmdö kommun.

Beslutade den 31 maj 2022 (dnr 2589-21798-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde vid Grisslinge havsbad som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras lördagen den 10 september 2022 mellan kl. 8.00 och kl. 17.00 med anledning av motorbåtstävling.

Förbudet gäller inte de i tävlingen deltagande båtarna, funktionärsbåtar och utryckningsfartyg. Mellan tävlingsheaten ska behörig trafik ges tillfälle att passera genom vattenområdet.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022:19 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävling, Värmdö kommun Pdf, 281.2 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 258-21798-2022.

Kartbild som visar avstängt vattenområde vid Grisslinge havsbad, Värmdö kommun, med anledning av motorbåtstävling. Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 258-21798-2022.

Kontakt