• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:18

Utkom från trycket den 3 juni 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfälliga avstängningar av vattenområden under tiden den 30 juni – 3 juli 2022 med anledning av
Gotland Runt, Stockholms och Värmdö kommuner.

Beslutade den 23 maj 2022 (dnr 2589-18221-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde på Strömmen och Saltsjön i Stockholms och Nacka kommuner som framgår av kartbilaga 1 till detta beslut får fartyg inte föras mellan kl. 10.00 och en halvtimme efter sista start i Gotland Runt, dock senast kl. 15.00, söndagen den 3 juli 2022.

Förbudet gäller inte turlistebunden yrkestrafik, fartyg som är tävlande deltagare i Gotland Runt och funktionärsbåtar ingående i tävlingsorganisationen.

2 § Utöver vad som följer av 1 § får inom det vattenområde på Strömmen som utgör startområde för Gotland Runt och framgår av kartbilaga 2 (areorna C, D och E) till detta beslut, mellan kl. 10.00 och kl. 14.30 söndagen den 3 juli 2022, inte föras andra fartyg än tävlande deltagare i Gotland
Runt och Kungl Svenska Segel Sällskapets funktionärsbåtar.

3 § Inom det vattenområde sydost om Sandhamn i Värmdö kommun som framgår av kartbilaga 3 till detta beslut, får fartyg inte föras mellan kl. 20.30 och en halvtimme efter sista start i Gotland Runt, dock senast kl. 23.00, söndagen den 3 juli 2022.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDINGJohan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022:18 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfälliga avstängningar av vattenområden under tiden den 30 juni – 3 juli 2022 med anledning av Gotland Runt, Stockholms och Värmdö kommuner Pdf, 1 MB.

Bilaga 1

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 258-18221-2022.

Karta över avlyst vattenområde söder om Djurgården i Stockholm. Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, diarienummer 258-18221-2022.

Bilaga 2

Bilaga 2 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 258-18221-2022.

Kartbild som är en bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, diarienummer 258-18221-2022.

Bilaga 3

Bilaga 3 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 258-18221-2022.

Karta som visar avlyst vattenområde, bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, diarienummer 258-18221-2022.

Kontakt