Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:16

Utkom från trycket den 6 maj 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden i Lilla Värtan med anledning av Projekt Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms kommun.

Beslutade den 25 april 2022 (dnr 258-13930-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap.
2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom de vattenområden i Lilla Värtan i Stockholms kommun som
betecknas A respektive B på till detta beslut bilagd karta, får fartyg ej
föras under tiden den 15 maj 2022–15 augusti 2024.

2 § Inom de vattenområden i Lilla Värtan i Stockholms kommun som
betecknas C respektive D på till detta beslut bilagd karta, får fartyg ej
föras under tiden den 15 maj 2022–31 januari 2026.

3 § Förbuden i 1 och 2 §§ gäller inte anläggningsrelaterad sjöfart.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman
Enheten för förvaltning

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss