Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:31

Utkom från trycket den 4 november 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Åkers kanal med anledning av broarbeten, Österåkers kommun.

Beslutade den 31 oktober 2022 (dnr 258-54804-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Med anledning av byggande av ny bro över Åkers kanal i Österåkers kommun och rivning av den befintliga får fartyg ej föras inom det vattenområde i kanalen som framgår av kartbilaga till detta beslut.

2 § Förbudet i 1 § gäller mellan den 9 januari 2023, kl. 06.00, och den 22 juni 2023, kl. 12.00, samt mellan den 2 oktober 2023, kl. 06.00, och den 22 december 2023, kl. 12.00.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Åkers kanal med anledning av broarbeten, Österåkers kommun Pdf, 325.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss