Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:04

Utkom från trycket den 9 februari 2022. 

Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av
Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2021.

Beslutat den 7 januari 2022 (100-400-2022).

  • Förteckningen avser föreskrifter som gäller den 31 december 2021.
  • Föreskrifterna är redovisade i kronologisk löpnummerordning. Ändringar finns angivna i anslutning till respektive grundföreskrift.
  • Sökordsförteckningen innehåller uppgifter om sakområde (sökord), kommun, beskrivning av föreskriftens huvudsakliga innehåll samt föreskriftens nummer och dag för beslut.

Bakgrund

Bifogade förteckning innehåller sammanställning över samtliga föreskrifter och allmänna råd som Länsstyrelsen har beslutat och som gäller den 31 december 2021.

Förteckningen är upprättad enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Förteckningen omfattar föreskrifter och allmänna råd som har kungjorts i Stockholms läns författningssamling.

Förteckningen upprättas varje år.

Utgivare

Länsstyrelsen i Stockholms län
Avdelningen för rättsliga frågor
Box 22067
104 22 Stockholm

Ytterligare exemplar

Ytterligare exemplar av denna förteckning kan beställas från länsstyrelsens Avdelning för rättsliga frågor, telefon 010-223 10 00 eller per e-post stockholm@lansstyrelsen.se.

Innehållsförteckning

  • Föreskrifter som förtecknas särskilt
  • Förteckning i kronologisk löpnummerordning
  • Förteckning i sökordsordning

Observera att innehållet endast publiceras i formatet pdf.

01FS 2022 004 Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2021 Pdf, 1.3 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss