Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:11

Utkom från trycket den 1 april 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring av punkt 124 (Bergklovshålet - Hagende, Harö och Storö) i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.

Beslutade den 28 mars 2022 (dnr 2589-81809-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Punkt 124 (Bergklovshålet – Hagende, Harö och Storö) i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, ska ha följande lydelse.

124. Bergklovshålet – Hagende, Harö och Storö

Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop ska gälla årligen under
tiden den 1 maj–30 september i Bergklovshålet, Östersundet, Kärringpinan och del av Norrsundet. Vattenområdet avgränsas i söder av latitudsparallellen 59°20,20´N. I väster avgränsas området dels av Kroksundets mynning mot Östersundet dels av longituden mellan Harös norra udde och Storö. I öster avgränsas området av en rät linje mellan en punkt 100 meter öster om Lisslö nordvästra udde och Hagedegrundets södra udde.

Sjövägmärken ska sättas upp på lämplig plats eller lämpliga platser i anslutning till förbudsområdets begränsningslinjer och i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.

Skylthållare: Harö-Hasselö Intresseförening, e-post: info@hhif.se.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

Denna föreskrift träder ikraft den 1 maj 2022 då den äldre lydelsen av p. 124 i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, samtidigt upphör att gälla.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022-11 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring av punkt 124 (Bergklovshålet - Hagende, Harö och Storö) i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län Pdf, 106.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss