Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:28

Utkom från trycket den 14 september 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering.

Beslutade den 7 september 2022 (dnr 101-27273-2022).

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 14 § i förordningen (2022:259) om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas när en kommun tar emot statsbidrag enligt förordningen (2022:259) om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering.

2 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i förordningen (2022:259) om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering.

Ansökan om statsbidrag

3 § Ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 13 november 2022, den 1 februari 2023, den 1 juni 2023 eller den 1 oktober 2023. Bidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

4 § Ansökan ska innehålla en beskrivning av de insatser som kommunen vill genomföra och en kostnadsberäkning av dessa. Beskrivningen ska innefatta en redogörelse för hur insatserna kan bidra till att förbättra romers inkludering i samhället och ge kommunen bättre förutsättningar att
främja romsk inkludering.

I ansökan bör kommunen särskilt beskriva

  1. insatsens förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter,
  2. hur ansökan förankrats inom kommunens organisation,
  3. hur ansökan och insatserna har förankrats bland romer, och
  4. om och hur insatserna involverar kvinnor och barn.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september 2022.

2. Föreskrifterna upphör att gälla den 31 december 2023.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Moa Nordin, enheten för nationella minoriteter

01FS 2022:28 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering Pdf, 106.5 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss