Landshövding och länsöverdirektör

Anna Kinberg Batra är landshövding och Åsa Ryding länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län. Landshövdingen och länsöverdirektören utgör länsledningen.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län). Det är regeringen som utser landshövdingen.

Landshövding Anna Kinberg Batra.

Anna Kinberg Batra

Anna Kinberg Batra är landshövding i Stockholms län och chef för Länsstyrelsen Stockholm sedan den 1 mars 2023.

Hon föddes 1970 i Skärholmen i Stockholm och är utbildad civilekonom.

Anna Kinberg Batra var riksdagsledamot under åren 2001–2002 och 2006–2018. Mellan 2015 och 2017 var hon partiledare för Moderaterna. Sedan 2018 har hon haft flera styrelseuppdrag, varit krönikör och föreläsare.

Utöver uppdraget som landshövding är Anna styrelseordförande i statsägda Svenska rymdaktiebolaget (SSC). Sedan 2020 är hon även särskild utredare i Betalningsutredningen, som har i uppdrag att se över statens roll på betalningsmarknaden.

Annas förordnande som landshövding varar till och med den 28 februari 2029.

Pressbilder

Pressbilder på Anna Kinberg Batra

Sociala medier

Anna Kinberg Batras Instagram-konto Länk till annan webbplats.

Länsöverdirektören

Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet på Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när denna inte är i tjänst eller har förhinder. Länsöverdirektören utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Åsa Ryding, länsöverdirektör.

Åsa Ryding

Åsa är länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm sedan den 1 september 2021.

Åsa Ryding har arbetat tolv år på Länsstyrelsen i Stockholm, senast som avdelningschef på avdelningen för samhällsbyggnad. Hon har tidigare varit chef för rättsavdelningen, tillförordnad länsöverdirektör och tillförordnad landshövding.

Pressbilder

Pressbilder på Åsa Ryding

Förfrågningar för möten och evenemang

Förfrågningar om medverkan i möten och evenemang ställs till länsledningens sekreterare:

Birgitta Rosén

E-post: birgitta.rosen@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 13 01

Insynsråd

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som stöd för landshövdingen och myndigheten. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse. 

I insynsrådet är landshövdingen ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska man ta hänsyn till jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna ska vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring.

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd istället för styrelse.

I Länsstyrelsen Stockholms insynsråd ingår

  • Anna Kinberg Batra (ordförande), landshövding, Länsstyrelsen Stockholm
  • Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
  • Carin Götblad, polismästare, Polisen
  • Sara Heelge Vikmång, kommunstyrelseordförande, Huddinge
  • Magnus Lüning, kommendör, Försvarsmakten
  • Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen
  • Staffan Salén, vd, Salénia AB
  • Lars Strannegård, rektor, Handelshögskolan

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss