Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:03

Utkom från trycket den 4 februari 2022.

Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om ändring av gräns för Laduddens naturreservat, Norrtälje kommun

Beslutat den 13 december 2021 (dnr 5112-64694-2021).

Med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att upphäva sitt tidigare beslut vad avser ca 0,1 ha av Laduddens naturreservat, bildat den 17 december 2018.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Kristina Jiselmark, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2022:03 Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om ändring av gräns för Laduddens naturreservat, Norrtälje kommun Pdf, 97 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss