• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:03

Utkom från trycket den 4 februari 2022.

Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om ändring av gräns för Laduddens naturreservat, Norrtälje kommun

Beslutat den 13 december 2021 (dnr 5112-64694-2021).

Med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att upphäva sitt tidigare beslut vad avser ca 0,1 ha av Laduddens naturreservat, bildat den 17 december 2018.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Kristina Jiselmark, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2022:03 Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om ändring av gräns för Laduddens naturreservat, Norrtälje kommun Pdf, 97 kB.

Kontakt