• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:27

Utkom från trycket den 19 augusti 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avlysning av land- och vattenområde med anledning av VM-tävling och träning inför dessa
evenemang vid Albysjön i Flottsbro friluftsområde, Huddinge kommun.

Beslutade den 17 augusti 2022 (dnr 2589-23767-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) och 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617).

1 § Det område som utgör vattenområde i Albysjön och som markerats på bifogad karta (bilaga 1) får avstängas från sjötrafik med anledning av VM-tävling för svävare, med undantag av de i tävlingarna deltagande svävare och bevakningsbåtar, den 31 augusti – 4 september 2022,
kl. 09.00–18.00.

2 § Det område som utgör vattenområde i Albysjön och som markerats på bifogad karta (bilaga 1) får avstängas från sjötrafik med anledning av träning inför framtida tävlingar för svävare med undantag av i träningen deltagande svävare och bevakningsbåtar en helg i månaden, under månaderna september, oktober, november och december 2022 samt
månaderna april, maj, september, oktober, november och december 2023 kl. 10.00–16.00.

3 § Länsstyrelsen lämnar samtidigt de i tävlingarna/träningarna deltagande svävarna tillstånd att överskrida annars gällande fartbegränsning.

4 § Det område som utgör landområde vid Albysjön vid Flottsbro friluftsområde och markerats på bifogad karta (bilaga 1) får avstängas för allmänheten med anledning av VM-tävling för svävare, med undantag av de i tävlingarna deltagande svävare den 31 augusti – 4 september 2022,
kl. 09.00–18.00.

5 § Det område som utgör landområde vid Albysjön vid Flottsbro friluftsområde och som markerats på bifogad karta (bilaga 1) får avstängas för allmänheten med anledning av träning inför framtida tävlingar för svävare med undantag av i träningarna deltagande svävare en helg i månaden, under månaderna september, oktober, november och december 2022 samt månaderna april, maj, september, oktober, november och december 2023 kl. 10.00–16.00.

Föreskrifterna kungörs även i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

ÅSA RYDING

Björn Loäng, enheten för förvaltning

01FS 2022:27 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avlysning av land- och vattenområde med anledning av VM-tävling och träning inför dessa evenemang vid Albysjön i Flottsbro friluftsområde, Huddinge kommun Pdf, 1.2 MB.

Bilaga 1

Karta som visar rundningsmärke/boj, avspärrat område och bansträckning vid Flottsbro friluftsområde.

Kartbild över Flottsbro friluftsområde där prickarna visar rundningsmärke/boj, strecken visar avspärrat område och den heldragna linjen visar bansträckning.

Kontakt