• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:15

Utkom från trycket den 6 maj 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Beslutade den 26 april 2022 (dnr 2589-9119-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Med anledning av Långholmen SwimRun får fartyg lördagen den 18
juni 2022 mellan kl. 10.00 och kl. 17.15, under tid som anges specifikt
för varje simsträcka, inte föras i de vattenområden (simsträcka 1–13) som
framgår av kartbilagor till detta beslut.

2 § Förbuden i 1 § gäller inte funktionärsbåtar eller andra farkoster som
följer av tävlingen, inte heller, avseende simsträcka 3, Strömma Turism
& Sjöfart AB:s reguljära trafik.

Detta beslut kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman
Enheten för förvaltning

Simsträcka 1, Långholmens klippbad från strand till strand. Sträcka: 75 meter. Tidpunkt för avlysning (röd markerat område): 10.05-12.45. Fler bilder finns att se i dokumentet här nedan.

Kontakt